Je tradicí naší školy. Hrajeme je od školního roku 1990/91. Zakladatelkou a první režisérkou dětských představení byla pí. uč. Růžena Paděrová, na její práci v posledních letech navázala pí. uč. Olga Tejkalová. Při škole pracuje již několik let i divadelní kroužek a to mladších i starších žáků. Hlavním posláním práce kroužků i vlastního divadelního představení je naučit žáky kultuře řeči a pohybu, naučit je vystoupit na veřejnosti, ukázat smysluplnost práce i svým spolužákům a v neposlední řadě i prezentovat práci školy na veřejnosti.

DSC 0315web

Dramatický kroužek - 1. stupeň

I v letošním roce pracoval pod vedením Mgr Olgy Tejkalové dramatický kroužek 1. stupně. V prvním pololetí byla práce v kroužku soustřeďována hlavně na správnou výslovnost, rytmus a dynamiku řeči, děti pracovaly na různých dramatických etudách.

Dramatický kroužek - 1. stupeň

V letošním roce začal dramatický kroužek 1. stupně pod vedením Mgr. Olgy Tejkalové svou činnost velmi brzy. Nacvičoval představení, které se nazývalo Vánoční hra, proto jej samozřejmě chtěli uvést v předvánočním čase. To se povedlo,  lysický kostel byl k tomuto představení nádhernou kulisou.

Ani v tomto školním roce dramatický kroužek 2. stupně pod vedením p.uč. Simony Kyánkové nezahálel. V průběhu roku se k několika stávajícím členům přidali noví žáci převážně z 6. a 8. ročníku. Část 1. pololetí byla věnována lekcím dramatické průpravy zaměřeným zejména na výslovnost, tempo a rytmus řeči, pohyb a dramatické etudy. Poté jsme započali s nácvikem veršované pohádky Františka Hrubína O Květušce a její zahrádce.

Ani v tomto školním roce dramatický kroužek 2. stupně pod vedením p.uč. Simony Kyánkové nezahálel. V září se ke stávajícím členům přihlásili noví žáci z 5. a 6 tříd a nahradili tak loňské absolventy 9. ročníku. Celé 1. pololetí bylo věnováno lekcím dramatické průpravy zaměřeným zejména na výslovnost, tempo a rytmus řeči, pohyb a dramatické etudy. V 2. pololetí započal nácvik pohádky Divoké labutě, kterou podle H. Ch. Andersena upravil pro divadlo Václav Čtvrtek, ale jak se ukázalo, scénář je natolik časově náročný, že nedošlo k finálnímu dokončení, a jeho předvedení se plánuje až v následujícím školním roce.

Dramatický kroužek - 2. stupeň

Ani v tomto školním roce dramatický kroužek 2. stupně nezahálel a po úvodních lekcích dramatické výchovy zařadil nácvik velmi náročného divadelního představení. Scénář připravila vedoucí kroužku S. Kyánková podle televizní pohádky Miloše Kratochvíla Taneček přes dvě pekla. Jednalo se o moderní pohádku, ve které je peklo rozděleno do dvou kategorií, a to nóbl pro čertice a klasické pro čerty, neboli hasačerty.

Dramatický kroužek - 1. stupeň

Na naší škole již několik let působí pod vedením Mgr. Olgy Tejkalové dramatický kroužek 1.stupně. Děti se v něm učí správně mluvit, hospodařit s dechem, cítit rytmus, pohybovat se, vzájemně reagovat jeden na druhého. Jejich činnost je vždy završena nějakým menším představením pro veřejnost. V letošním školním roce tento kroužek navštěvovala naposledy početná skupina páťáků, kteří měli chuť si zahrát něco většího a náročnějšího. Vybrali si a společně upravili pohádku Čertovské zpívání.

Dramatický kroužek - 2. stupeň

V tomto školním roce se maličko pozměněná sestava dramatického kroužku vrhla do přípravy naučného pásma z oblasti historie divadla. Pásmo bylo nazváno Divadelní kukátko aneb Průvodce divadelním světem a děti v něm vystupovaly po dvojicích nebo jako jednotlivci s dialogy a monology ze slavných světových i českých her.

Dramatický kroužek - 2. stupeň

Od počátku školního roku 2002/2003 pracuje dramatický kroužek II. stupně pod vedením Mgr. Simony Kyánkové. Členy kroužku jsou žáci od 6. (případně 5.) až do 9. ročníku. Tradičně nejmladších žáků bývá nejvíce, starších je sice méně, ale obvykle jsou tito žáci nejzodpovědnější a nejpracovitější. Práce v takovém kroužku je velice zajímavá, ale také velice náročná na přípravu.

V tomto školním roce opět pracovaly na naší škole dva divadelní kroužky pod vedením pí.uč. Tejkalové. V divadelním kroužku prvního stupně pracovalo 28 dětí, v divadelním kroužku druhého stupně 18 dětí. Každý kroužek se nejdříve scházel jednou týdně, od února, kdy se začalo nacvičovat divadlo, pak dvakrát týdně a týden před premiérou každý den.

Připraveno a odehráno pro žáky školy i lysickou veřejnost vystoupením všech tří skupin a úrovní divadelního kroužku. Nejmladší žáci nacvičili veršované pásmo "Před usnutím", žáci druhé skupiny si připravili pohádku " Princezna na hrášku" a děti, které pracují v divadelním kroužku již pátým rokem si vybrali náročnější představení "O dvanácti měsíčkách". Zde se již žáci podíleli i na práci jevištních techniků, pomáhali stavět kulisy a připravili scénu. Veřejné vystoupení proběhlo pro žáky školy 6. dubna 2001 a pro veřejnost v neděli 8. dubna 2001. Sál Sokolovny byl zaplněn do posledního místa, což bylo největší odměnou všem účinkujícím, ale i učitelům, kteří se na přípravě a nácviku podíleli.