Je tradicí naší školy. Hrajeme je od školního roku 1990/91. Zakladatelkou a první režisérkou dětských představení byla pí. uč. Růžena Paděrová, na její práci v posledních letech navázala pí. uč. Olga Tejkalová. Při škole pracuje již několik let i divadelní kroužek a to mladších i starších žáků. Hlavním posláním práce kroužků i vlastního divadelního představení je naučit žáky kultuře řeči a pohybu, naučit je vystoupit na veřejnosti, ukázat smysluplnost práce i svým spolužákům a v neposlední řadě i prezentovat práci školy na veřejnosti.

DSC 0315web

Dramatický kroužek - 2. stupeň

Od počátku školního roku 2002/2003 pracuje dramatický kroužek II. stupně pod vedením Mgr. Simony Kyánkové. Členy kroužku jsou žáci od 6. (případně 5.) až do 9. ročníku. Tradičně nejmladších žáků bývá nejvíce, starších je sice méně, ale obvykle jsou tito žáci nejzodpovědnější a nejpracovitější. Práce v takovém kroužku je velice zajímavá, ale také velice náročná na přípravu.

V tomto školním roce opět pracovaly na naší škole dva divadelní kroužky pod vedením pí.uč. Tejkalové. V divadelním kroužku prvního stupně pracovalo 28 dětí, v divadelním kroužku druhého stupně 18 dětí. Každý kroužek se nejdříve scházel jednou týdně, od února, kdy se začalo nacvičovat divadlo, pak dvakrát týdně a týden před premiérou každý den.

Připraveno a odehráno pro žáky školy i lysickou veřejnost vystoupením všech tří skupin a úrovní divadelního kroužku. Nejmladší žáci nacvičili veršované pásmo "Před usnutím", žáci druhé skupiny si připravili pohádku " Princezna na hrášku" a děti, které pracují v divadelním kroužku již pátým rokem si vybrali náročnější představení "O dvanácti měsíčkách". Zde se již žáci podíleli i na práci jevištních techniků, pomáhali stavět kulisy a připravili scénu. Veřejné vystoupení proběhlo pro žáky školy 6. dubna 2001 a pro veřejnost v neděli 8. dubna 2001. Sál Sokolovny byl zaplněn do posledního místa, což bylo největší odměnou všem účinkujícím, ale i učitelům, kteří se na přípravě a nácviku podíleli.