Je tradicí naší školy. Hrajeme je od školního roku 1990/91. Zakladatelkou a první režisérkou dětských představení byla pí. uč. Růžena Paděrová, na její práci v posledních letech navázala pí. uč. Olga Tejkalová. Při škole pracuje již několik let i divadelní kroužek a to mladších i starších žáků. Hlavním posláním práce kroužků i vlastního divadelního představení je naučit žáky kultuře řeči a pohybu, naučit je vystoupit na veřejnosti, ukázat smysluplnost práce i svým spolužákům a v neposlední řadě i prezentovat práci školy na veřejnosti.

DSC 0315web

Připraveno a odehráno pro žáky školy i lysickou veřejnost vystoupením všech tří skupin a úrovní divadelního kroužku. Nejmladší žáci nacvičili veršované pásmo "Před usnutím", žáci druhé skupiny si připravili pohádku " Princezna na hrášku" a děti, které pracují v divadelním kroužku již pátým rokem si vybrali náročnější představení "O dvanácti měsíčkách". Zde se již žáci podíleli i na práci jevištních techniků, pomáhali stavět kulisy a připravili scénu. Veřejné vystoupení proběhlo pro žáky školy 6. dubna 2001 a pro veřejnost v neděli 8. dubna 2001. Sál Sokolovny byl zaplněn do posledního místa, což bylo největší odměnou všem účinkujícím, ale i učitelům, kteří se na přípravě a nácviku podíleli.