Podobně jako v předcházejících letech pracovaly na 2. stupni dva dramatické kroužky. Sice mladších žáků bylo jen šest, ale těch starších pokračovalo 12, což je ideální počet pro rozdělení rolí v divadelním představení.

Mladší děti si mohly hned v prvním roce vyzkoušet, co zvládnou. Všichni totiž měli velké role, a to ve hře Pavla Soukupa Vrabčáci. Nejednalo se tentokrát o pohádku, ale spíše o bajku, ve které vrabčáci představovali různé povahy dětí – hašteřivé, zvídavé, urážlivé, bojácné, namyšlené, ale také odvážné, protože vrabčák Čirr chce stejně jako mnohé dítě letět na Měsíc.

Samotnému nácviku předcházelo několik úvodních lekcí, v nichž se děti poznávaly a seznamovaly s dramatickými prvky (jevištní řeč, pohyb, mimika a gesta…). Poté nastala obtížná práce se zvládnutím dlouhého scénáře. Dost jsme ho zkrátili a vynechali dvě role, ale stejně zůstalo množství poměrně náročného textu, který musely děti zvládnout zpaměti a naučit se, kdo po kom mluví. Mezi všemi výrazněji vynikla role Vašnosty v podání Zdeňka Kaly, dále sojka Smradovranka, kterou ztvárnila Adéla Janečková, a Čirr Adély Fojtové. Ani vrabec z Riviéry Mititak Daniely Doležalové nebo Čit Sáry Štěpánkové a Čikú Adély Pospíšilové rozhodně nezklamali, přičemž mnozí získávali první zkušenosti s hraním divadla.

Starší „dramaťák“ secvičoval Třetí sudbu od Lubomíra Kubátka na motivy pohádky H. Ch. Andersena Slavík. Herecký potenciál tohoto kroužku je opravdu velký a kromě nadání hereckého zde bylo možno využít i zpěvu a hry na ukulele a flétnu. Svými výkony opět excelovali Adam Jílek a Tomáš Beran v postavách bratra sudiček Svorky a hudebního strašidla Notíka. Trůnuchtivou baronku a praštěnou hraběnku perfektně předvedly Martina Štěpánková a Vendula Lepková. Stejně jako u představení mladších dětí důležitá byla každá role, bez královny N. Chytré, komorné J. Solárové, kuchařky K. Olejníčkové, hodných sudiček A. Hanzlové a E. Štusákové, zlé Černé paní M. Keslové, ale také slavíků J. Vajďáka a J. Prchala by se tohle divadlo neobešlo. I v tomto případě jsem zřejmě měla šťastnou ruku s výběrem herců a rolí, diváci se během představení často smáli a při děkovačce dali jasně najevo, že se jim vystoupení líbilo. Po vystoupení jsme se jako tradičně rozloučili s našimi absolventy, kterých bylo tentokráte šest. Budou nám chybět, ale snad budou moci někde jinde rozvíjet svůj talent a zájem.

Opět musím poděkovat za spolupráci kolegyni Pavle Nesnídalové, která s dětmi připravila písničky k oběma představením. Tyto písničky pak představení zahájily i zakončily, někde trošku odlehčily, případně vyplnily čas přestavby scény.

Od dubna začala příprava představení na skutečném jevišti Sokolovny Lysice, kde jsme mohli využít postavených kulis z odehraného divadla souboru KLYH Lysice a vypomoci si různými potřebnými rekvizitami a kostýmy.

I v letošním roce jsme se potýkali s nedostatkem času mnohých členů obou kroužků, zpravidla jsou to totiž děti zapojené do řady dalších aktivit. Každoročně tak až téměř do generálky netuším, zda budeme moci s představením jít na veřejnost. Závěrečné zkoušky na vystoupení probíhaly téměř celý týden, ale až generálka definitivně rozhodla.

V pátek 1. června 2018 proběhla představení pro školu jako dárek ke Dni dětí. Z časových a organizačních důvodů bylo pro diváky 1. stupně sehráno jen představení Třetí sudba. To diváci z 2. stupně mohli hodnotit obě představení, dodnes tak slýchám některé úryvky z textů nebo chválu hereckých výkonů. Pro veřejnost jsme hráli tentýž den, což bylo pro herce opravdu zátěžovou zkouškou. Přesto, že to bylo páteční odpoledne, diváků přišlo hodně a dětem se tak hrálo výborně…Rodiče jsou totiž ti nejvděčnější diváci!

Pořídili jsme nahrávku obou divadel, která bude zájemcům k dispozici, a fotografie od paní učitelky Tesařové jsou umístěny na webových stránkách školy.

V příštím školním roce bych ráda dále pokračovala v práci s dramatickým kroužkem. Uvidíme, zda bude i v dalším roce o tuto zájmovou činnost ze strany žáků zájem.

Děkuji všem rodičům i přátelům za podporu naší činnosti a těším se na další spolupráci.

Simona Kyánková, vedoucí kroužků