Muzikál…Zkusíme si muzikál! To byl můj letošní návrh pro starší část dramatického kroužku 2. stupně. A proč by ne? Mezi členy kroužku je celá řada výborných zpěváků, kteří navštěvují pěvecký sbor.

Upravila jsem scénář pohádkového muzikálu Františka Zacharníka Princezna Písnička, k níž hudbu složil Milan Slimáček. S ohledem na počet členů kroužku byly některé role rozděleny do dvojic, některé písně byly zkráceny, popřípadě upraveny pro hlasy účinkujících a některé sólové písně zpíval sbor.

Nadšeně jsem se pustila do nácviku a o spolupráci požádala kolegyni, výbornou hudebnici, Lenku Vaňkovou. Jenže ejhle, muzikál je žánr líbivý a lákavý, ale velice náročný, to jsme během nácviku všichni mnohokrát zjistili. Nejdříve jsme narazili na nedostatek volných hodin, ve kterých by se dal samostatně zkoušet zpěv, členové kroužku jsou totiž z různých tříd, a tudíž nemají stejný rozvrh. Dále jsme se setkávali s nedostatky v přípravě na zkoušky, účinkující se z různých důvodů ze zkoušek omlouvali a potýkali jsme se i se zbytečným strachem ze zpívání. Samotný nácvik byl proto pomalejší, zdlouhavější a vlastně jsme ani dlouho nevěděli, jestli to vůbec dotáhneme do konce. Nicméně za zapůjčení scénáře a hudebního doprovodu musela škola zaplatit, a to pro nás byl velký závazek.

Od druhého květnového týdne začala konečně příprava představení na Sokolovně v Lysicích. Tato fáze je vždy dětmi velice očekávaná a vítaná, ale je také naplněna nervozitou a obavami, jak to všechno dopadne. Realizace divadla od všech vyžadovala dobrou znalost mluveného i zpívaného textu, dále pak vytvoření či zapůjčení kostýmů i výrobu potřebných rekvizit a kulis. Nakonec se to tedy podařilo.

V sobotu 17. května 2014 proběhlo představení pro rodiče a veřejnost. A diváků přišlo hodně…Navštívili ho opravdu nejen rodiče a sourozenci účinkujících, ale i další, často rodiče nebo prarodiče s malými dětmi. Ze závěrečného potlesku i následných reakcí se dalo vydedukovat, že se divákům naše divadelní představení velmi líbilo. Ve středu 4. června zhlédli muzikál i žáci 1. a 2. stupně.

Pan Navrátil pořídil na premiéře DVD nahrávku, kterou budou mít účinkující na památku. Tato nahrávka byla uhrazena z dobrovolného vstupného, ze zbytku pak v příštím školním roce zaplatíme vstupné na nějaké divadelní představení v Brně (v letošním roce jsme viděli generální zkoušku Ostrova pokladů v Mahenově divadle).

Děkuji všem rodičům i přátelům za podporu dětí v dramatických kroužcích a těším se na další spolupráci.

Simona Kyánková, vedoucí dramatického kroužku 2. st.