Čarodějnická pohádka dramatického kroužku 2. stupně

Dramatický kroužek 2. stupně se v letošním roce početně velmi rozrostl. Na první schůzku přišlo 26 žáků ze 6. a 7. ročníku, tento nebývalý zájem je sice potěšující, nicméně i problematický s ohledem na možnosti zapojení všech do nacvičování divadelní hry i na organizaci práce v kroužku, tedy různá průpravná cvičení a přípravu na vystoupení. Prvotní nadšení nakonec polevilo, přesto v květnu proběhla slavnostní premiéra školního představení, kde vystoupilo 23 herců a hereček.

Díky počtu zájemců o hraní jsme museli ustoupit od záměru pokračovat v docvičení divadelní pohádky J. Drdy Hrátky s čertem, jejíž 1. část jsme realizovali v loňském roce, a vyhledat vhodnější hru. Podařilo se najít kouzelnou a velice vtipnou Čarodějnickou pohádku Pavla Doležala a po úpravě některých mužských rolí na ženské, případně dopsání dalších drobných rolí, jsme začali s nácvikem. 

Pohádka je o rodině složené ze čtyř čarodějnic, z nichž nejmladší Kakuňa se chce mermomocí vdávat a matka s babičkou a prababičkou jí mají zajistit vhodného ženicha. Vyvoleným ženichem se stane princ z jednoho malého království, který je však naneštěstí zasnouben a má se právě ženit. Aby Kakuňa dosáhla svého, musí skutečnou nevěstu princeznu Týnu proměnit v blechu a nastoupit na její místo. Konec je samozřejmě šťastný, princ má svou princeznu a Kakuňa získá šikovného kuchaře Petra, i ostatní čarodějnice najdou své uplatnění v lidské společnosti – jako babky bylinkářky.

Během nácviku bylo mnoho legrace, ale opět jsme narazili na potíže s paměťovým zvládnutím textu a objevil se i problém v docházce některých členů. Sami členové kroužku zažili tak někdy nepříjemné situace, když se jejich kamarádi bez omluvy nedostavili na zkoušku. Divadlo je totiž týmová práce a každá, byť malá role, je důležitá. Nicméně i těmito obtížemi je dobré si projít.

Vpodstatě do poslední chvíle jsme nevěděli, zda se premiéra představení uskuteční, takřka na poslední chvíli se někteří svoje role totiž doučili. V posledních dnech byla viditelná snaha většiny členů, vzájemná podpora, někdy i přísná kritika, ale i ochota pomáhat si navzájem. Evidentně byli do přípravy zapojeni i rodiče a díky nim byl vyřešen třeba problém s kuchařskou čepicí či s nalezením vhodného doprovodu k tanečkům. Ocenění si určitě zaslouží i spolupráce některých členů kroužku na pozvánkách, plakátech a informačním letáčku se jmény účinkujících nebo pomoc zvukařů ze 7.B se zvuky a hudbou doprovázejícími vystoupení. Poprvé jsem se setkala s ochotou nacvičovat či připravovat kulisy o víkendu (dokonce přijela děvčata až z Kunštátu na kole). Velice milým překvapením byly muffiny, či koláče, které si děti někdy dokonce vlastnoručně pekly, aby měly opravdové rekvizity. A konečně mě potěšil počet rodičů a dalších příbuzných, kteří se přišli podívat na vystoupení pro veřejnost a přispěli na činnost kroužku dobrovolným vstupným v celkové výši 2.130,-Kč. Zkrátka o milá překvapení nebyla letos nouze.

Ve středu 23. května 2012 proběhlo tedy vystoupení dramatického kroužku 2. stupně v sále Sokolovny v Lysicích jednak pro žáky 1. stupně, a poté pro žáky 2. stupně. V neděli 27. května 2012 se pak uskutečnilo vystoupení pro veřejnost. Podle potlesku, ale i následných ohlasů a pochvalných slov diváků lze soudit, že se představení skutečně vydařila. Přes počáteční trému se nakonec bavili i samotní účinkující, a to zejména díky nečekaným okamžikům, jakými byly např. některé přebrepty či „odbourání se“ smíchem. Všichni odvedli obrovský kus práce a patří jim za to velké poděkování. Jsem také velmi vděčná p. Kubíčkovi, který nám opět pomáhal s osvětlením a obsluhou opony, a samozřejmě zastupitelstvu městyse Lysice za bezúplatné zapůjčení sálu sokolovny k nácviku i vystoupením. Díky iniciativě paní Ryzí byla zajištěna nahrávka DVD z představení pro rodiče. Děti i rodiče si tak mohli zakoupit milou upomínku.

V příštím školním roce bychom rádi pokračovali v naší společné práci. Přemýšlím o zájezdu na profesionální či ochotnické divadelní představení pro děti a zapojení do nějaké divadelní přehlídky či soutěže. Výše uvedený finanční příspěvek z představení pro veřejnost bude částečně použit na činnost kroužku a nácvik dalšího divadelního představení v novém školním roce a částečně uhradí sladkou odměnu za odvedenou práci účinkujícím dětem.

Simona Kyánková, vedoucí dramatického kroužku 2. st.