Program schůze:

  1. Výstava Sněhuláci pro Afriku
  2. Třídění odpadu
  3. Další akce

Výstava Sněhuláci pro Afriku

David Plevač představil členům parlamentu plakát. Uvedl, že jej musel několikrát opravit, ale že se naučil i nové věci související s tvorbou plakátů. Členové parlamentu si plakáty rozebrali a zanesou je do knihovny, do COOPu, školky a některé vyvěsí i v jiných obcích. Děvčaty z devítky vyrobí kartičky s čísly do 50. Budou umístěny před sněhuláky. Návštěvníci výstavy rozhodnou o nejkrásnějším sněhulákovi. Na lístek napíší číslo sněhuláka a lístek vhodí do krabičky, kterou vyrábí Ema Tejkalová a Klára Štěpánková. Nejlepší výtvory budou zveřejněny na stránkách školy. Proslov si připraví Petra Šínová s Hankou Zimulovou. Adam Fleischlinger napíše o akci reportáž. Členové vymysleli hlášení do obecního rozhlasu.

Třídění odpadu

Do většiny tříd už byly umístěny krabice na papír. Ostatní odpad se bude třídit do různě barevných igelitových tašek.

Další akce

Žáci z vyšších ročníků by si chtěli zahrát florbal. Zástupci ze tříd mají za úkol do týdne zjistit zájem o turnaj.