Program schůze:

  1. Africké dítě
  2. Retro den
  3. Sbírka pro Ukrajinu
  4. Akce Hrdá škola

Africké dítě

Třídy pořádají akce za účelem získání finančních prostředků, které jsou nutné pro studium adoptovaného chlapce.

Retro den

Retro den se uskutečnil 25. března 2022.  Zapojilo se mnoho žáků z prvního i druhého stupně. Přidali se i mnozí učitelé. Zpráva o konání byla vložena na stránky Hrdé školy.

Fotky z akce

Sbírka pro Ukrajinu

Sbírka se konala v týdnu od 21. 3. do 26. 3. v úterý, čtvrtek a pátek o velkých přestávkách. Myslíme si, že se sbírka povedla, protože díky příspěvkům žáků i učitelů jsme vybrali velmi pěknou částku peněz a získali mnoho školních pomůcek. Dne 28. 3. jsme kasičku otevřeli a peníze sečetli. Částka činí krásných 14 127 Kč. Všem, co přispěli, moc děkujeme. Prozatím byla část sbírky věnována na zaplacení svačin a obědů ukrajinským spolužákům.

Od 18. do 22. dubna se uskuteční EKO týden. Hlášení si připraví Verča a Filip. Plakát vyrobí Adam.

EKO TÝDEN - 5 EKO výzev!

Úterý: VODA

Zvládnete se vysprchovat do 2 minut? Voda se stává čím dál tím vzácnější, a tak je potřeba vodou šetřit, co nejvíce to jde. Nastavte si mobil na 2 minuty a splňte tuto výzvu.

Středa: ODPAD

Nezapomeňte se zúčastnit se svou třídou Dne Země. Během akce posbíráte odpadky a roztřídíte je do barevných pytlů, které dostanete od pí uč. Požárové. Zvládnete roztřídit veškeré odpadky? Žijeme ve světě obrovského množství odpadků, tříděním naší planetě velmi ulevíme.

Čtvrtek: ZELEŇ

Zasaďme společně alespoň jednu rostlinu či strom. Zeleně kolem nás neustále ubývá, pojďme pomoct přírodě a naopak novou zeleň vysadit. Sejdeme se ráno v 7:25 u školní zahrady. Podpořte akci svou účastí.

Pátek: DOPRAVA

Přijeďte do školy městskou hromadnou dopravou, na kole nebo přijďte pěšky. Zkusme zmenšit uhlíkovou stopu, kterou doprava přináší.

OBALY

Přineste si vlastní láhev na pití a nekupujte si novou. Využijte znovupoužitelné obaly, kterými ulevíme naší planetě. Kolik žáků ze třídy si přinese znovupoužitelný obal? Zástupci parlamentu ze třídy přijdou napsat počet na tabuli u šaten, do tříd 1. - 3. ročníku přijdou pověření žáci.