Program schůze:

  1. Seznamovací hry
  2. Příprava voleb

Seznamovací hry

Nejprve jsme se představili a vydali se na tajemné místo. Tentokrát probíhal parlament na školní půdě. Měli jsme za úkol vyřešit záhadnou vraždu. Během hry jsme zjistili, že musíme spolupracovat. Bez spolupráce bychom úkol nezvládli.

Příprava voleb

Chystali jsme volební plakáty. Vymýšleli jsme název strany, zapsali jména členů, doplnili jsme motto a přemýšleli jsme o programu naší strany.