Program schůze:

  1. Halloween

Halloween

  • Návrhy členů - přijít do školy v kostýmech, výzdoba třídy, průvod masek
  • Náměty z časopisu od paní ředitelky – fotokoutek, upéct něco k Halloweenu, Černé nebo Bílé historky do třídnických hodin
  • Průvod by vedli Nela Burianová, Lenka Rejtharová a Václav Zouhar.
  • Fotokoutek - Daniel Dufek, Ivo Konstanz,
  • Plakát - Vít Kakáč
  • Diplom - Nela Burianová, Jaroslav T. Koukal (obdrží jej všichni zúčastnění)

Zapsala: Teodora Gulová