Program schůze:

  1. Zhodnocení Dne bláznivých účesů
  2. Upcycling day
  3. Výsadba zeleně

Zhodnocení Dne bláznivých účesů

Akce se vydařila, i když se zapojil zejména první stupeň a učitelé. Nižší účast žáků z druhého stupně byla zřejmě způsobena tím, že se tento den konal velmi brzy po Dni sv. Valentina a žáci na akci zapomněli.

Upcycling day

Jedná se o akci Hrdé školy. Úkolem je přeměnit jeden předmět, který je už na vyhození, a využít ho. Akce byla jednohlasně schválena členy parlamentu. Hlášení připraví Karel Přibyl a uskuteční se 10. března. Své výtvory budou žáci nosit od 22. března k Ámosovi o velké přestávce. Shromažďovat je bude Daniel Dufek a vystaveny budou v prostoru u Ámose. Soutěžit se bude o nejoriginálnější, nejužitečnější a nejestetičtější výrobek. Vyhodnocení se uskuteční ve čtvrtek 23. března. Komise: Karel Přibyl, Dan Dufek, Teodora Gulová, Aneta Kučerová, Václav Knor. Odměny zajistí Michal Opletal. Výherci budou vyhlášeni 27. března.

Výsadba zeleně

Členové parlamentu jednohlasně schválili pokračovat ve výsadbě ovocných stromů a keřů na školním pozemku. Václav Knor se domluví s panem učitelem Kůrou na druzích keřů a stromků a na době výsadby.

Zapsala Teodora Gulová