Program schůze:

  1. Prohlídka Poslanecké sněmovny PČR
  2. Dopis africkému dítěti
  3. Příprava velikonoční soutěže

Prohlídka Poslanecké sněmovny PČR

Do kanceláře Poslanecké sněmovny PČR byla zaslána žádost. Nabídnut nám byl termín 27. května 2019 v 13.00 hod. Exkurze se zúčastní 20 členů parlamentu. Rozhodovat o účasti budou členové na příští schůzi podle odhlasovaných kritérií.

Dopis africkému dítěti

Opět je možné napsat dopis africkému dítěti. Byla vyhlášena soutěž. Dopis musí být napsaný na počítači, maximální délka jedna stránka, může být doplněn fotkou či obrázkem. Termín odevzdání: 16. dubna 2019. Akci má na starosti Pavel Florus, koordinátor pro afr. dítě.

Příprava velikonoční soutěže

Členové hlasovali o odměnách za soutěž. První místo poukázka do COOPu v hodnotě 100,-Kč, druhé místo čokoláda, třetí místo tyčinka.