Program schůze:

  1. Exkurze do Poslanecké sněmovny PČR
  1. Dopis od afrického dítěte

Exkurze do Poslanecké sněmovny PČR

Museli jsme se domluvit na pravidlech, podle kterých budeme vybírat žáky na exkurzi. Nakonec jsme odhlasovali, že pojedou ti, kteří vykonali nějakou práci. Každý měl říct, co za celý rok udělal. Vybráno bylo 21 žáků. Potom žáci dostali informace o průběhu exkurze.

Dopis od afrického dítěti

Prohlédli jsme si dopis od adoptovaného dítěte a známky. Bylo tam napsané, že se musí zlepšit ve fyzice.