Program schůze:

  1. Zhodnocení exkurze do Poslanecké sněmovny PČR
  2. Akce parlamentu
  3. Rady pro práci parlamentu v příštím školním roce

Zhodnocení exkurze do Poslanecké sněmovny PČR

Členové si prohlédli fotky z výletu. Domluvili se, že akci na nástěnku zpracuje Adam Fleischlinger. Všem se výlet líbil.

Akce parlamentu

Místopředsedkyně připomněla akce, které se během roku uskutečnily. Byly prodiskutovány, členové se vyjadřovali k tomu, co se povedlo a co by příště udělali jinak.

Rady pro práci parlamentu v příštím školním roce

Předsedkyně parlamentu řekla, že po roce stráveném ve funkci získala nové zkušenosti, a tak by ráda budoucím členům školního parlamentu dala následující rady:

  • Zvolit si za třídu vhodné zástupce.
  • Pravidelná docházka na schůze a informování spolužáků o akcích jsou podmínkou toho, aby parlament dobře fungoval.
  • Také je nutné, aby se členové zapojovali, spolupracovali a přicházeli s novými nápady.

Navrhla, aby se v příštích letech uskutečnilo více akcí, které budou dotáhnuty až do konce. Zdůraznila, aby se všichni naplno věnovali funkci, která jim bude přidělena. Na závěr všem poděkovala za práci a popřála budoucím členům hodně úspěchů a radosti z dokončené práce.