Program schůze:

  1. Představení členů
  2. Hry na seznámení
  3. Dopis

Představení členů

Dne 30. září proběhlo první zasedání školního parlamentu. Schůze se zúčastnila i paní ředitelka. Nejdříve jsme se představili. Paní psycholožka se zeptala, kdo už v parlamentě pracoval. Ruku zvedla asi čtvrtina přítomných.

Hry na seznámení

Po rychlém představení jsme si zahráli hru, ve které byla přikrývka a zakrývala dvě strany, na každé jeden tým. Tým si měl vybrat jednoho, kdo by rychle uhodl jméno toho, kdo je na druhé straně. Poté jsme se rozdělili na pět skupin. Každá skupina měla předvést scénku, která se týkala např. epidemie, požáru, nedostatku vody, dopravního neštěstí a povodně. Když jsme scénky předvedli, vyplnili jsme menší dotazník, jak se nám scénky líbily a také jak jsme spolupracovali a zda jsme se v podobné situaci už někdy ocitli. Hry jsme hráli proto, abychom zjistili důležité informace o členech parlamentu. Kdo je jaký organizátor, kdo se ukázal jako vůdce, kdo se aktivně zapojoval atd.

Dopis

Nakonec jsme se dozvěděli, že přišel dopis od afrického dítěte. Překladu se ujala Kája Lukášová.