Program schůze:

 1. Náměty na práci
 2. Volby
 3. Dopis
 4. Halloweenský den

Náměty na práci

Členové parlamentu zjišťovali ve svých třídách, co by měl parlament řešit a jaké akce pro žáky připravovat. Nápadů bylo hodně – oprava zastávky, vánoční vybíjená, výzdoba tříd, oprava altánku před vchodem do školy, Den zdraví, veřejná WIFI, tematické nebo barevné dny, navázat družbu s jinou školou, pozvat do školy významné osobnosti atd. Na příští schůzi projednají členové, do kterých akcí se pustí.

Volby

Volby byly opět dvoukolové. Zvolili jsme si volební komisi, ve které byli: Tereza Jonášová, Karolína Lukášová, a Stanislav Stojka. Dva žáci, kteří v prvním kole získali nejvíce hlasů, postoupili do druhého kola. Žák s největším počtem hlasů z druhého kola se stal předsedou parlamentu a ten druhý místopředsedou. V prvním kole měli největší počet hlasů: Adam Fleischlinger 7 hlasů, Denisa Horáková 4 hlasy, a Petra Šínová také 4 hlasy. Také byl jeden hlas neplatný. Volby vyhrála Petra Šínová (11 hlasů), stala se tak předsedkyní a na druhém místě skončila Denisa Horáková (9 hlasů). Poté se rozdělovaly menší funkce (na základě zájmu a schopností).

 • Předsedkyně: Petra Šínová
 • Místopředsedkyně: Denisa Horáková
 • Zapisovatel: Karolína Lukášová
 • Pokladník: Václav Zouhar, Kristýna Náhlíková
 • Nástěnkaři: Vojtěch Vybíral, Aleš Janeček
 • Tiskový mluvčí: Adam Fleischlinger
 • Chystači třídy: Jakub Kazda, Vojtěch Šulc a Ondřej Jašek
 • Člověk pro kontakt s adoptovaným dítětem: Karolína Zárubová

volby

Dopis

O překlad dopisu se ještě postarala Karolína Lukášová.

Al – Amin Ibrahim
P. O. Box 29341
Kenya, Nairobi

Jak se máte? Doufám, že dobře. Moje rodina a já Vám posíláme vřelé pozdravy. Důvod, proč píši tento dopis je, že Vám chci poděkovat za podporu ve studiu. Od ledna 2019, kdy jsem postoupil do vyššího ročníku usiluji o zlepšení svého hodnocení na úroveň B mínus (1,5 – velmi dobře).

Nadále pokračuji ve studiu, přeji Vám vše nejlepší, a i nadále se za mě modlete. Ať Bůh žehná Vám a Vaší rodině.

Váš věrný Alamin Ibrahim

Halloweenský den

Dne 1. 11. se uskuteční na naší škole „Halloweenský den“. Nejlepší kostým vyberou členové parlamentu a vítěz dostane diplom a odměnu. Plakát vytvoří Karolína Zárubová.