Program schůze:

  1. Hodnocení tematického dne
  2. Krajské setkání parlamentů
  3. Mikuláš
  4. Další práce parlamentu

Hodnocení tematického dne

Do akce „Halloweenský den“ se zapojilo mnoho žáků z prvního a druhého stupně. Bylo velmi obtížné vybrat nejlepší kostýmy. Diplomy připravila Denisa Horáková. Čtyři žáci obdrželi za svůj kostým maličkost (čokoláda, bublifuk, míč). Členové se shodli na tom, že se žákům téma líbilo. Příště členové parlamentu ještě vyberou hudbu, která doprovodí průvod masek. Vítězové: Lucie Burianová, Filip Doležel, Filip Jančík a Kamila Ševčíková. Tento den si všichni užili a předvedli svoji kreativitu.

Krajské setkání parlamentů

27. listopadu se zvolení žáci zúčastní „Krajského setkání parlamentů Jihomoravského kraje“. Náš parlament budou reprezentovat: Petra Šínová, Denisa Horáková, Karolína Zárubová, Aleš Janeček a Vojtěch Vybíral. Uskuteční se soutěž o nejlepší tablo, které bude dokládat práci parlamentu. Vybraní žáci za pomoci ostatních promyslí návrhy a sejdou se v pondělí 11.11. v počítačové učebně.

Mikuláš

Ve čtvrtek 5. prosince se uskuteční „Mikulášský den“. V tento den přijdou žáci ozdobeni různými čertovskými doplňky. Do 15.11. nakreslí plakát Ema Tejkalová a Klára Štěpánková.

Další práce parlamentu

Před Vánoci proběhne soutěž o nejkrásnější vánočně vyzdobenou třídu. V polovině listopadu se začne hrát turnaj ve vybíjené, finále se uskuteční den před vánočními prázdninami. Byla schválena akce na opravu altánku před vchodem do školy.