Komentovaná výstava úrody + návštěva kostela sv. Petra a Pavla v Lysicích

Žák V.B třídy naší školy, Eliáš Čuřík se stal českým národním rekordmanem ve své kategorii ve vzpírání.

Vážení rodiče,

i v tomto školním roce se budou muset ve školách dodržovat určitá mimořádná opatření, která vydalo MŠMT v SOUBORU DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19.

Zde se můžete seznámit s pravidly, která ze souboru doporučení vyplývají. Pro přehlednost jsem závazné pokyny zvýraznila červeným písmem.

Organizační informace pro 1. – 3. září 2021

Žáci jsou povinni po vstupu do školy provést dezinfekci rukou. V budově je ve společných prostorách povinná rouška nebo respirátor. Ve svých třídách budou všichni žáci (kromě žáků 1. tříd, ti se otestují až 2. 9.) testováni formou PCR testů výtěrem z dutiny ústní (samoodběr). Výsledky budou k dispozici do večera dne, kdy proběhlo testování. Žáci, kteří prodělali onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo 180 dnů nebo jsou po obou dávkách očkování (nejméně 14 dnů po 2. dávce), musí nejpozději 1. 9. tuto skutečnost písemně doložit škole. V případě nedodání těchto podkladů se budou žáci testovat.  

Rodiče žáků 2. – 9. ročníku do budovy školy nevstupují. Rodiče žáků 1. ročníku mohou přijít jen první školní den ve vyhrazený čas.1. září.

Žáci 1. ročníku se s rodiči dostaví do školy nejdříve v 8:00 tak, aby v 8:10 mohl začít slavnostní program jejich prvního školního dne. Žáci nemají první školní den k dispozici ani obědy ani družinu. Po skončení slavnostního programu odcházejí s rodiči domů. Rodiče prosíme, aby se pro pobyt ve škole vybavili respirátorem. Žáci si do školy vezmou aktovku.

Žáci 6. ročníku přijdou do školy kolem 7:40. Seznamy žáků jednotlivých tříd budou umístěny na vchodových dveřích. Třídní učitelé 6. ročníků si pro žáky do vstupního prostoru přijdou. Žáci, kteří budou mít zájem o stravování, se mohou už 1. 9. ve škole naobědvat. Vezmou si do školy psací potřeby, klíčenku na klíč od šatní skříňky, přezůvky a aktovku.

Žáci 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. ročníku, ST1 a ST2 přicházejí do školy od 7:30 a rovnou přecházejí do své kmenové třídy. U třídy se přezují do přezůvek. Do školy si přinesou kromě přezůvek i aktovku, psací potřeby a klíčenku na klíč od šatní skříňky.  Dopolední program započne jako obvykle v 7:50. Žáci, kteří mají zájem o školní stravování, mohou už od prvního školního dne ve škole obědvat. Po obědě odcházejí žáci do družiny (2. – 4. ročník, ti kteří mají o družinu zájem) nebo domů.

V jídelně bude nutno dodržovat následující časový harmonogram:

středisko Jezírko – Soběšice – Lipka Brno

Žáci 1. ročníku navštívili v úterý 22. 6. středisko Jezírko v Soběšicích – ekocentrum Lipka Brno, kde byl pro ně připraven program o včelím úle.

Lipka – Kamenná – Brno

V úterý 22. 6. 2021 žáci 3. A, B navštívili středisko Kamenná – Lipka Brno, aby zde absolvovali výukový program o včelách.

Díky koronavirovým omezením se nekonaly mnohé akce, které jsou spojeny s veřejnou knihovnou v Lysicích. Na konci školního roku ale už mohlo proběhnout slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře.

Na konci školního roku třída 1. A společně s rodiči na školní zahradě oslavili Svátek čtení.

4. ročník

V závěru školního roku jsme vyrazili na celodenní výlet do Brna a okolí.

Rádi se na školních stránkách chlubíme skvělými výsledky žáků, popisujeme zdařilé akce. Tento příspěvek bude v jiném duchu.

I přesto, že žáci chodili do školy jen několik týdnů školního roku, se setkáváme s problémem ztrácení věcí ze skříněk. Bohužel se velmi často stává, že si žáci neuklízejí své věci do skříněk, nechávají je v šatně volně položené na lavičkách nebo pod lavičkami.