Do druhých tříd chodí mnoho dětí, které rády zpívají. Řada z nich navštěvuje uměleckou školu, hraje na nástroj či zpívá ve sboru. Proto ve druhých ročnících proběhla pěvecká soutěž.

Dne 19. února skončila charitativní výstava, kterou pořádali členové žákovského parlamentu a žáci základní školy. Dobrovolné vstupné 2 834,-Kč bylo převedeno na účet neziskové organizace Kola pro Afriku. Děkujeme všem, kteří akci podpořili.

V letošním školním roce se naše třída 9.A, stala patronem třídy 1. B., kterou učí paní učitelka Jitka Blahová. Naše první setkání se konalo již první školní den, kdy jsme navštívili prvňáčky v jejich třídě. Navzájem jsme se seznámili a domluvili, že příště 1.B přijde do naší třídy.

Ve čtvrtek 13. 2. proběhlo v Blansku okresní kolo florbalového turnaje pro žáky 1. stupně.

Na naší škole pracuje již devátým rokem robotický kroužek. Díky projektu „Od studenta k vědci“ máme ve škole stavebnice Lego Mindstroms s řídící kostkou EV3 a tak naši žáci začali získávat základní dovednosti při stavbě a programování jednoduchých robotů s motory a základními senzory.

V pátek 7. února 2020 se v Brně uskutečnil osmý ročník Robotiády, kterého se zúčastnilo přes 600 dětí ze základních a středních škol ve věku od šesti do devatenácti let. Letos soutěžili žáci z devíti zemí v sedmi disciplínách. Soutěž probíhala v prostorách zábavního vědeckého parku VIDA! Brno.

V pátek 7. února 2020 se na Masarykově střední škole v Letovicích konal již čtvrtý ročník soutěže „Postav most.“ Naše škola se zúčastnila všech předchozích vyhlášených ročníků a vždy se umístila na předních místech.

Beseda s paní Klárou Smolíkovou -  spisovatelka knih pro děti a komiksů. Paní spisovatelku měli možnost poznat žáci 4. tříd.

Městská knihovna Kunštát ve spolupráci se ZŠ Kunštát pořádala tuto akci již desátým rokem. Díky internetu se soutěž dostává do stále širšího povědomí.

Ve středu, 29. ledna 2020 proběhlo okresní kolo Matematické olympiády pro žáky 5. ročníku základních škol okresu Blansko. Z naší školy do tohoto kola postoupili Jakub Kašpar a Klára Janečková, oba ze třídy 5.A.