Ve středu 20. února se naši žáci zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády.

Ve středu 6. 2. 2019 proběhlo v Kunštátě vyhlášení výsledků 9. ročníku literární soutěže O cenu Ludvíka Kundery. Soutěž vyhlašuje Městská knihovna Kunštát ve spolupráci s MŠ a ZŠ Kunštát. 

Rada městyse Lysice ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Edvarda Beneše Lysice.

V úterý 29. ledna 2019 proběhlo v Blansku okresní kolo olympiády z českého jazyka. Soutěž se vždy skládá ze dvou částí: mluvnické a slohové, přičemž v mluvnické části jsou často úkoly, které nesouvisí s učivem základní školy.

Den před vysvědčením na naši školu přijela vzácná návštěva – pan Zdeněk Železný, který v rámci dvou besed představil žákům své knihy.

V pondělí 3.12.2018 se konalo školní kolo zeměpisné olympiády. Celkem se zúčastnilo 31 žáků, kteří soutěžili ve třech kategoriích.

Na naší škole proběhlo 27. listopadu 2018 okresní kolo soutěže Bible a my. Tuto soutěž vyhlašuje Základní škola Marušky Kudeříkové Strážnice, soutěž je stejně jako jiné školní soutěže a olympiády zaštítěna MŠMT a jejím úkolem je podnítit zájem dětí o Bibli a historii spojenou s křesťanstvím. Letos se jednalo již o 26. ročník.

V předvánočním čase žáci čtvrtých ročníků společně navštívili Zámek Rosice, kde pro ně byl připravený velmi rozmanitý program.

Praha – Lidice – Terezín

V letošním roce již po šestnácté se ve dnech 25. – 26. října 2018 uskutečnila dvoudenní literárně-historická exkurze 9. ročníku do Lidic, Terezína a Prahy.

Komise společenskovědních předmětů uspořádala u příležitosti 100. výročí vzniku republiky výstavu předmětů vztahujících se k naší minulosti. Expozice se skládá z mnoha věcí, které se už v dnešní době nepoužívají, a tudíž mnohé děti ani neví, jak se nazývají či k čemu vlastně sloužily.