Dne 1. září začala školní výuka i pro ty nejmenší – pro žáky prvního ročníku. Letos nastoupilo na naší školu celkem 50 prvňáčků. Čekaly na ně slavnostně vyzdobené třídy 1.A a 1.B.

Ve středu 2. září a ve čtvrtek 3. září se konala pro žáky 9. ročníku beseda s názvem Budoucí uplatnění aneb Jak se neztratit na trhu práce.

Žáci jsou povinni po vstupu do školy provést dezinfekci rukou. 

Rodiče žáků 2. – 9. ročníku do budovy školy nevstupují. Rodiče žáků 1. ročníku mohou přijít jen první školní den ve vyhrazený čas.

1. září

Žáci 1. ročníku se s rodiči dostaví do školy nejdříve v 8:00 tak, aby v 8:10 mohl začít slavnostní program jejich prvního školního dne. Žáci nemají první školní den k dispozici ani obědy ani družinu. Po skončení slavnostního programu odcházejí s rodiči domů. Uvítáme, pokud se rodiče pro pobyt ve škole vybaví rouškou. Žáci si do školy vezmou aktovku.

Žáci 6. ročníku přijdou do školy kolem 7:40. Seznamy žáků budou umístěny na vchodových dveřích. Třídní učitelé 6. ročníků si pro žáky do vstupního prostoru přijdou. Žáci, kteří budou mít zájem o stravování, se mohou už 1. 9. ve škole naobědvat. Vezmou si do školy psací potřeby, klíčenku na klíč od šatní skříňky, přezůvky a aktovku.

Žáci 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. ročníku, ST1 a ST2 přicházejí do školy od 7:30 a rovnou přecházejí do své kmenové třídy. U třídy se přezují do přezůvek. Do školy si přinesou kromě přezůvek i aktovku, psací potřeby a klíčenku na klíč od šatní skříňky.  Dopolední program započne jako obvykle v 7:50. Žáci, kteří mají zájem o školní stravování, mohou už od prvního školního dne ve škole obědvat. Po obědě odcházejí žáci do družiny (2. – 5. ročník, ti kteří mají o družinu zájem) nebo domů.

V jídelně bude nutno dodržovat následující časový harmonogram:

11:10 – žáci 2. ročníku

11:20 – žáci 3. ročníku

11:30 – žáci 4. ročníku

11:40 – žáci 5. ročníku

11:50 – žáci 6. ročníku

12:00 – žáci 7. ročníku

12:10 – žáci 8. ročníku

12:20 – žáci 9. ročníku

2. září

Pro žáky 1. stupně je od 6:45 k dispozici ranní družina. Školní družina končí v 16:00.

Žáci přicházejí do školy tak, aby byl dopolední program s třídními učiteli zahájen v 7:50. Ukončení dopoledního třídnického programu bude podle rozpisu harmonogramu pro jídelnu.

Žáci 1. ročníku, kteří nechodí ani na oběd ani do družiny, skončí v 10:55. Ostatní žáci 1. tříd budou po obědě přibližně v 11:10 a půjdou družiny nebo půjdou domů, dle rozhodnutí rodičů.

Od 3. září bude pro výuku závazný rozvrh hodin včetně odpoledního vyučování.

Děkujeme všem za podporu Tomáše Kotka, žáka 5.A naší školy, který se i díky Vašim hlasům stal Talentem měsíce dubna a května v anketě Talent roku.

Tomovi gratulujeme k úspěchu a věříme, že jeho výkony ocení i odborná porota v soutěži o titul Talent roku. Držíme palce!

https://www.talentroku.cz/aktuality/titul-talent-mesice-dubna-a-kvetna-ziskal-fotbalista-tomas-kotek--

Mgr. Andrea Musilová, třídní učitelka 5.A

Tak, jako je pro deváťáky významným mezníkem ukončení docházky do základní školy, je i pro páťáky určitým mezníkem ukončení prvního stupně ZŠ.

V úterý 30. června jsme se slavnostně rozloučili se žáky 9. ročníku. Letos poprvé se přípravy na rozloučení žáků 9. tříd odstartovaly dříve než obvykle.

Talent roku je celostátní soutěž pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. A hlavně pro všechny, koho baví sportovat! Organizátorem soutěže je Asociace amatérských sportů ČR.

Poslední týden v červnu se školní skupina třídy 5. B věnovala v angličtině projektové práci na téma Roční období.

Projektová práce 5.B

Ani v distanční formě vzdělávání letošní páťáci nezaháleli. S naší velmi oblíbenou spisovatelkou Boženou Němcovou, která měla v letošním roce krásné dvousté výročí od narození, se žáci 5.B podrobně seznámili v rámci zadané projektové práce.

napsala jeho předsedkyně Petra Šínová