Ve čtvrtek 6. ledna 2022 jsme si hned první hodinu začali povídat o svátku Tří králů.

V souvislosti s nemocností a karanténními opatřeními jsme ve 4. A objevili další možnosti využití interaktivní tabule, která nám byla na konci loňského roku nainstalována.

Už jste někdy prolézali mraveništěm?  Žáci druhých tříd si ho doslova prošmejdili.  Ve čtvrtek 20.1.2022 se obě druhé třídy zúčastnily tříhodinového výukového programu Mravencovo desatero.

Od 4. listopadu 2021 zpestřuje žákům 3. a 4. ročníků hodinu tělesné výchovy plavecký výcvik.

Dne 7. 12. 2021 se konalo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Tentokrát netradiční formou – on-line.

Vážení rodiče,
od 3. ledna opět bude docházet ve škole k testování žáků. V období do 17. 1. dvakrát týdně, dále potom jedenkrát týdně. MŠMT pro Vás připravilo letáček, ve kterém je popsáno, s jakými situacemi se v souvislosti s testováním můžete setkat a jak v jednotlivých situacích postupovat.

Mgr. Pavla Nesnídalová, ředitelka školy

Leták pro rodiče (formát .pdf)

Po velkém úspěchu loňské školní vánoční výstavy jsme se do tematické výstavy pustili i tomto roce. Loňská výstava se věnovala vánočním stromkům. V letošním roce se tématem vánoční výstavy stali andělé. Sešlo se mnoho nádherných námětů, skvělých provedení, zajímavých barevných kompozic, neobvyklých zpracování, originálních ztvárnění.

V listopadu a částečně ještě v prosinci proběhl ve všech třídách 1. stupně trošku jiný tělocvik. Jako každý školní rok doposud probíhal v této době odpoledne fotbalový turnaj. Letos to bohužel není možné. Tak jsme si ho udělali jinak a myslím, že tato varianta byla výbornou volbou. Pozvali jsme k nám na školu trenéry z mládežnického klubu ŽIJEME HROU - konkrétně Vladan Horák, Martin Pavel, Miloš Šmerda, Pavel Dítě, Jiří Vorlický mladší.

V pondělí 29. listopadu proběhl na prvním stupni projektový den. Tentokrát vycházel z adventního času a byl věnován andělům. Žáci si o andělech povídali, četli, vyráběli je, ale také s anděly počítali či vymýšleli o nich básničky.

Již minulý školní rok během distanční výuky se žáci naší školy zúčastnili výtvarné a literární soutěže s názvem „ Voda štětcem a básní“, vyhlášené Povodím Moravy, s.p. Nyní jsme se dočkali vyhodnocení. Ve výtvarné části soutěže byli úspěšní Tomáš Jan Ducháček- cena generálního ředitele a Markéta Koutná- cena ředitele pro správu povodí.