Žáci II. stupně v období karantény fotili doma časosběrný dokument na téma "Jaro", "Můj strom" a "Místo, kde se učím".

Prozkoumáním organizačních a prostorových možností školy jsme dospěli k závěru, že není možné zrealizovat konzultační hodiny pro žáky 2. stupně. Nabízíme žákům setkávání třídní skupiny s třídním učitelem.

Žáci budou hodnoceni v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, která stanoví pravidla pro hodnocení žáků ve zmiňovaném pololetí tohoto školního roku.

Oproti běžným pravidlům podle školského zákona může uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou. JPZ bude skládat na škole, kterou uvedl v přihlášce na prvním místě

Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut. Test z matematiky trvá 85 minut.

Termín konání:

  1. června 2020 na čtyřleté obory 
  2. června na 2020 víceletá gymnázia

Žákům 1. stupně bude od 25. května umožněna přímá účast na výuce, mohou tedy dobrovolně nastoupit do školy. Dopis, který vedení školy odeslalo všem zákonným zástupcům žáků 1. stupně, si můžete přečíst zde:
 Dopis rodičům - nástup žáků

Vzdálená výuka pokračuje v nastaveném režimu.

Od 11. května začne u nás ve škole příprava žáků na přijímací zkoušky na střední školy s přímou účastí zájemců z řad žáků 9. ročníku.

V měsíci květnu se uskuteční ve dnech: 11., 14., 18., 21., 25. a 28. 5. V každém týdnu v pondělí a ve čtvrtek od 7:50 do 11:10. Bude se jednat o dva devadesátiminutové bloky, jeden z českého jazyka a jeden z matematiky.

Žáci budou k přípravě na přijímací zkoušky zařazeni za podmínek:

K 31. březnu byla ukončena charitativní akce Sněhuláci pro Afriku. Na facebooku jsou zveřejněna soutěžní alba. Svými laiky podpořte nejen naši školu, ale především humanitární akci „Kola pro Afriku“.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru připravilo plán, jak proběhnou jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita.

Školní psycholožka nabízí telefonickou krizovou pomoc pro rodiče, poradenství rodičům k učení s dětmi doma - podporu motivace k učení a informace k podpůrným opatřením.

Pro podporu on-line vzdělávání a vzájemnou komunikaci začínáme v systému Office 365 využívat kromě pošty Outlook také aplikaci Teams. Všichni třídní učitelé na 2. stupni mají od včerejšího dne v této aplikaci vytvořené týmy pro svou třídu a postupně vznikají týmy pro podporu výuky hlavních předmětů. Žádáme tímto všechny žáky 2. stupně, aby začali s aplikací Teams pravidelně pracovat.