V měsíci lednu se na 1. stupni uskutečnil turnaj ve vybíjené. Žáci třetích tříd se ho účastnili poprvé, pro ně byl tento turnaj spíše cvičný, aby hře porozuměli a zároveň si pravidla hry vyzkoušeli prakticky.

Vážení rodiče,

naše škola se rozhodla zapojit do 8. ročníku projektu Sněhuláci pro Afriku, jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání.

V pátek 7. 2 a 14. 2 2020 se uskuteční turnaj ve florbale pro 2. – 5. ročník. V prvním kole se mezi sebou utkají paralelní třídy ročníku a v druhém kole pak vítězové s poraženými.

Naše škola se v letošním roce zapojila do projektu Atletika pro děti do škol.

Třída 9. C  se rozhodla zpříjemnit malým prvňáčkům, nad kterými má patronát, čekání na Ježíška a připravila pro ně vánoční zvyky a obyčeje.

Praha – Lidice – Terezín

V letošním roce se měla již po sedmnácté ve dnech 14. – 15. listopadu 2019 uskutečnit dvoudenní literárně-historická exkurze 9. ročníku do Lidic, Terezína a Prahy.

Členové školního parlamentu uspořádali pro žáky z 2. stupně turnaj ve vybíjené. Turnaj se konal v pátek 13. prosince a finále bylo dohráno 20. prosince. Zakončeno bylo exhibičním utkáním učitelů s nejlepšími hráči.

Na naší škole proběhlo 28. listopadu 2019 okresní kolo 27. ročníku soutěže Bible a my. Tuto soutěž vyhlašuje Základní škola Marušky Kudeříkové Strážnice, soutěž je stejně jako jiné školní soutěže a olympiády zaštítěna MŠMT a jejím úkolem je podnítit zájem dětí o Bibli a historii spojenou s křesťanstvím.

V pátek 22. 11. a  6.12. se konal fotbalový turnaj žáků 1. stupně.

Předvánoční baletní představení v Janáčkově divadle Brno

V sobotu 14. prosince se třída 5.A vypravila do brněnského Janáčkova divadla. Těšili jsme se na představení baletu Petra Iljiče Čajkovského – Louskáček.