V úterý 2. 11. 2021 se na naší škole konal tradiční projektový den. Tentokrát jeho organizaci měla na starost komise matematiky. Téma bylo – „Vytvoř deskovou hru“

Návštěva Domu přírody Moravského krasu ve středu 3. listopadu byla zpestřením výuky pro žáky 3. ročníku. Předpověď počasí sice nebyla moc příznivá, ale nakonec se počasí umoudřilo a umožnilo nám pobyt i venku. Program byl zaměřen na „Tajný život zvířat Moravského krasu“.

Na konci října navštívili žáci druhých ročníků výukový program „Čím žije podzim“ v Domě přírody v Moravském krasu.

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršené epidemické situaci budou nadcházejí třídní schůzky probíhat pouze online formou přes aplikaci Teams.

Dne 26. října žáci 5. A  zasvětili výuku blížícím se Dušičkám a Halloweenu. Rozdělili se do skupin, vyplnili pracovní listy, které se týkaly matematiky i českého jazyka a s chutí se pustili do tvoření luceren ze sklenic i strašidelných dýní.

Naši žáci se zúčastnili projektu 72 hodin. Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již po deváté.

V pátek 15. 10. 2021 žáci čtvrtých ročníků absolvovali v rámci dopravní výchovy výcvik na dopravním hřišti v Blansku. V první části je čekaly jízdy na kolech, kterým předcházela důkladná příprava, procházení křižovatek, seznámení se značkami svislými i vodorovnými, chování na některých křižovatkách, upozornění na nebezpečné úseky a funkce semaforů i železniční přejezd.

Naše škola se zapojila do projektu vytvořeného spolkem Presafe z Brna, podporovaného MŠMT, který je cíleně zaměřen na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a sociálně patologických jevů ve školách. Projekt je určen žákům od 12 do 16 let a sestává z 10 videoklipů v délce 8 – 12 minut, po nichž následují elektronické kvízy.

Ve středu 6. října 2021 jsme vyrazili s žáky 7. ročníku na tradiční dějepisnou exkurzi do Mikulčic, o kterou je mezi nimi velký zájem.

Dne 22. 9. 2021 se vybraní starší žáci a žákyně naší školy zúčastnili okresního kola v přespolním běhu, které se konalo ve sportovním areálu v Černé Hoře.