V prosinci pořádal parlament soutěž „O nejkrásnější vánočně vyzdobenou třídu.“ Členové parlamentu procházeli v pondělí 16. prosince školou, aby zjistili, jak se podařilo žákům zachytit tradice českých Vánoc.

V pondělí 9. 12. 2019 se konalo školní kolo zeměpisné olympiády.

V úterý 5. listopadu na naši školu zavítal program LiStOVáNí, jehož zakladatelem je populární herec a v současné době také propagátor kvalitních restaurací Lukáš Hejlík.

V pondělí 25. listopadu proběhlo na naší škole školní kolo olympiády z českého jazyka. Do soutěže se zapojilo 31 žáků osmého a devátého ročníku.

Žáci prvního stupně uspořádali opět vánoční jarmark, tentokrát už po šestnácté. V letošním roce nepřálo počasí, proto byl jarmark přemístěn za vydatné pomoci pana školníka Romana Hřebíčka do tělocvičny.

Ve čtvrtek 5. prosince procházel naší školou Mikuláš s anděly a čerty.

Při příležitosti 30. výročí Sametové revoluce se žáci třídy 5.A pokoušeli zjistit co nejvíc informací o Lysicích kolem roku 1989 a srovnat tehdejší běžný život s tím dnešním.

Již tradičně je listopadový celodenní projekt na prvním stupni věnován zhotovování výrobků na jarmark 1. stupně.  Tentokrát proběhl ve středu 26. listopadu 2019.

Se uskutečnilo na Střední škole polytechnické Jílová Brno. Za náš školní parlament se akce zúčastnilo pět žáků. Čas strávený na střední škole jsme začali společným zasedáním v obrovském sálu školy. Zde všechny přivítala Kamila Rotterová, předsedkyně krajského parlamentu a Michael Čermák, místopředseda.

Nevíte, kdo je doktor Sacharin? Zeptejte se žáků 4. tříd. Ti se o něm dozvěděli při své návštěvě na Lipce – Rozmarýnek v Brně.