Vážení rodiče a žáci naší školy,

dovoluji si Vás informovat, že se naše škola připojuje k jednodenní stávce pracovníků školství.

V pátek 11. 10. navštívil žáky prvního ročníku pan spisovatel Marek Šolmes Srazil. Na začátku besedy si prvňáčky získal společným zpěvem.

Ve středu 23.10. navštívili žáci pátých tříd Hvězdárnu a planetárium Brno, kde byl připraven výukový program Morava 360, kterým nás provázel Bolek Polívka (mluveným slovem).

Říjen je měsícem knihoven, nejen proto druháci společně v tomto měsíci navštívili knihovnu, tentokrát školní.

Naše základní škola, hlavně 1. stupeň, se hodně opírá o dovednosti a znalosti dětí, které získají v mateřských školkách. Našimi spádovými školkami jsou Mateřská škola  Lysice  a Mateřská škola  Býkovice.

Akce žákovského parlamentu

Dne 1. listopadu 2019 přijďte oblečeni ve strašidelných maskách a kostýmech...

V pondělí 21. 10. 2019 navštívili žáci 1. A Obecní knihovnu v Lysicích. Paní knihovnice Libichová pro děti připravila besedu na téma Pohádky.

Dne 18. 10. navštívili žáci 4. B obecní knihovnu. Paní knihovnice nás seznámila s provozem knihovny. Nabídla nám knihy, které by žáky zajímaly, vysvětlila, jak si vypůjčit knihy nebo deskové hry.

V úterý 15. 10. v rámci projektového vyučování jsme měli v naší třídě Jablíčkový den.

Ve čtvrtek 10. 10. Proběhl ve třídě 4. B projektový den na téma „ZÁMECKÁ OBORA“