Ve čtvrtek 24. září 2020 na naši školu již potřetí zavítal program LiStOVáNí, jehož zakladatelem je populární herec a propagátor kvalitní gastronomie Lukáš Hejlík.

V pátek 25. září 2020 vyrazili žáci 7. ročníku na tradiční dějepisnou exkurzi do Mikulčic, letos však netradičně v rouškách.

Jsem velmi ráda, že se v současné komplikované době podařilo uskutečnit každoroční adapťáky, byť za zpřísněných bezpečnostních opatření. Ve dnech 14. září 2020 proběhl adapťák 6. A, 16. září adapťák 6. C a 21. září adapťák 6. B.

„Myslivost, les a jeho ochrana“

V učivu přírodovědy nás čeká téma „Ekosystém les“, proto jsme v úterý 22. září 2020 přivítali v naší třídě pana Arnošta Šmétku, vedoucího Mysliveckého kroužku Mysliveckého sdružení Lysice –Drnovice, který si pro nás připravil besedu o životě lesa.

projektový den s p. Arnoštem Šmétkou ve 3. B

V pondělí 21.9. proběhl ve 3. B projektový den zaměřený na Les, myslivost a ochranu přírody.

Již zakladatel Sokola Miroslav Tyrš tvrdil: „V zdravém těle zdravý duch.“ Že tento výrok platí, si může potvrdit každý z nás sám na sobě. Proto se snažíme výuku zpestřit i pravidelnými sportovními akcemi.

Tak jako každý rok i letos žáci 4. ročníků absolvují kurz dopravní výchovy. Jeho součástí je teoretická i praktická výuka na dopravním hřišti v Blansku, jejíž první část proběhla ve čtvrtek 17.9. 2020.

V pondělí 14.9.  třídy 4.A, 3.B., 5.B a 3. A  navštívily kostel v rámci výstavy úrody ovoce a zeleniny, polních plodin a plodů zahrady (Poděkování za dary – Dožínky) – tradiční i netradiční. Prostory kostela byly velmi krásně vyzdobené.

Od čtvrtka 10. 9. do odvolání je ve společných prostorách školy povinnost mít zakryta ústa a nos rouškou. Ve třídách se roušky nosit nemusí. Žáci musí být vybaveni, stejně jako v jarním období, sáčkem, do kterého budou roušku odkládat v době, kdy ji nebudou mít na obličeji (ve třídě a v jídelně při jídle).

V letošním školním roce pokračujeme v dlouholeté tradici, kdy se žáci 9. ročníku stávají patrony prvňáčků. Žáci 9. C se stali patrony v 1. A a žáci 9. A v 1. B.