Od 10 let se mohou děti pohybovat na kole po komunikacích samostatně, bez dospělých osob.

V pátek 20. září 2019 se 24 žáků devátého ročníku zúčastnilo v rámci projektu PolyGram (Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji) výukového dne na Střední škole André Citroëna v Boskovicích.

Navštívili jsme podzimně vyzdobený lysický kostel

Ve dnech 9. a 10. září navštívili žáci 1. stupně naší školy lysický kostel Sv. Petra a Pavla. Příležitostí k návštěvě byla zejména podzimní výzdoba, která byla vytvořena ke slavnostní bohoslužbě žehnání úrodě, konané v kostele předešlou neděli.

Ve dnech 9. září 2019 proběhl adapťák 6. A, 11. září adapťák 6. C a 16. září adapťák 6. B. Každá ze tříd si během dopoledne zahrála seznamovací a kooperativní hry ve škole či oboře, odpoledne si pak zašplhala v lanovém centru PROUD Brno.

V úterý 3. září měli žáci pátých ročníků výuku obohacenou o besedu na téma Kyberšikana.

Seznamy žáků 1. tříd budou vyvěšeny nejpozději v pátek 30. 8. na vstupních dveřích školy. Žáci přijdou se svými rodiči do školy nejlépe kolem 7:40.

Seznamy žáků 6. tříd budou vyvěšeny nejpozději v pátek 30. 8. na vstupních dveřích školy. Žáci se dostaví do školy nejlépe na 7:40.

V pondělí 27. května se členové školního parlamentu zúčastnili exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Již 19 let probíhá na naší škole jedinečná akce pod názvem Projektový týden deváťáků. Autorkou projektu je paní učitelka Tesařová, která byla sama mnoho let garantem projektu. V posledních letech jsou hlavními garanty třídní učitelé 9. tříd, často však spolupracují na zadání úkolů i s ostatními učiteli, díky tomu jsou úkoly velmi rozmanité a kombinují se teoretické výstupy s praktickými.

Ve středu 12.6. v tělocvičně naší školy proběhla jedinečná akce - křest knihy. Vraťme se ale na začátek, jak to všechno začalo.