Podle § 39 odst. 1 písm b) zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, má nárok na ošetřovné zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, protože školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.

Ing. Lenka Vaňousová
vedoucí oddělení NP
OSSZ BLANSKO
Seifertova 5, 678 01 Blansko, Česká republika
tel.: +420 516 483 603, fax: +420 516 418 683

 

Pro nárok na ošetřovné je nutno doložit zaměstnavateli Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Tiskopis vydá a potvrdí škola. Lze si jej vyzvednout ve dnech 11. a 12. 3. 2020 (středa a čtvrtek) v kanceláři školy, a to v době od 9 do 12 hodin.

Při péči o jedno dítě se může vystřídat více oprávněných osob a nárok na ošetřovné při vystřídání se uplatňuje dalším tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Tento díl slouží pro uplatnění nároku v případě převzetí dítěte do péče jiným oprávněným, který škola rovněž musí potvrdit.

Blanka Hégrová
účetní školy

tel.: 516 472 215