Vzdálená výuka pokračuje v nastaveném režimu.

Od 11. května začne u nás ve škole příprava žáků na přijímací zkoušky na střední školy s přímou účastí zájemců z řad žáků 9. ročníku.

V měsíci květnu se uskuteční ve dnech: 11., 14., 18., 21., 25. a 28. 5. V každém týdnu v pondělí a ve čtvrtek od 7:50 do 11:10. Bude se jednat o dva devadesátiminutové bloky, jeden z českého jazyka a jeden z matematiky.

Žáci budou k přípravě na přijímací zkoušky zařazeni za podmínek:

 1. Zákonní zástupci projeví do 7. 5. 12:00 zájem o účast jejich dítěte na přípravě k přijímacím zkouškám sdělením třídním učitelům nebo na telefonu 739 211 906 (denně od 8 do 20 hodin, 7. 5. do 12:00). Uveďte prosím, na jaký obor střední školy se Vaše dítě hlásí. Po tomto termínu již nelze přijímat přihlášky.
 2. Zákonní zástupci podepíší čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění a zohlednění osob s rizikovými faktory a podepsaný originál dopraví do školy 11. 5. nejpozději do 7:50 (formulář elektronicky na webu školy nebo tištěný ve vchodu do budovy školy)

Žáci budou zařazeni do neměnných skupin o maximálním počtu 15 žáků. Rozdělení do skupin provede vedení školy. Učitelé českého jazyka a matematiky se budou střídat. Přípravu lze začít jedině hned od 11. 5., později do skupin nelze nikoho přiřazovat.

Všichni žáci jsou povinni dodržovat následující hygienická pravidla:

 1. cestou do školy a ze školy:
 • zakrytí nosu a úst rouškou,
 • dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými pravidly,
 • příchod do školy v rozmezí 7:40 – 7:50 přímo do přidělené třídy (první den rozpis na dveřích školy),
 • odchod ze školy neprodleně po skončení společné práce
 1. ve škole:
 • všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky,
 • použití roušek ve třídě se řídí výhradně pokyny vyučujícího školní skupiny,
 • před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky,
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky,
 • při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • žáci jsou povinni provádět dezinfekci rukou, případně i předmětů, které používají, minimálně vždy, když k tomu budou vyzváni (nezbytné je mytí, dezinfekce rukou nejen po použití WC, ale i např. ihned po přezutí, po příchodu do třídy, po každém vzdělávacím bloku …)

Povedeme evidenci přihlášených žáků. V případě nepřítomnosti přihlášeného žáka budeme požadovat omluvenku od rodičů.

V případě porušování aktuálně nastavených hygienických pravidel může být žák z přípravy ve škole i vyloučen.

Žáci nebudou mít možnost se ve škole stravovat.

čestné prohlášení ve formátu .pdf