Žáci budou hodnoceni v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, která stanoví pravidla pro hodnocení žáků ve zmiňovaném pololetí tohoto školního roku.

Principy hodnocení:

  1. Žáci budou hodnoceni klasifikačním stupněm, tj. známkou, není-li na základě doporučení školních poradenských pracovišť a souhlasu zákonných zástupců doporučeno slovní hodnocení.
  2. Při závěrečném hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku bude přihlíženo k těmto podkladům (v uvedeném pořadí):
  • hodnocení získané od 3. 2. do 10. 3. 2020
  • podpůrně - hodnocení získané v době vzdělávání na dálku, pokud měl žák pro takové vzdělávání podmínky, kladen důraz na zájem a snahu o pravidelnou činnost při vzdělávání na dálku
  • podpůrně – hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili vzdělávacích aktivit ve školních skupinách (1. stupeň od 25. 5. 2020)
  • podpůrně – hodnocení výsledků vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2019/2020
  1. Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, zůstává zachována možnost žádat o přezkoumání výsledků hodnocení s komisionálním přezkoušením (§52 odst. 4 školského zákona). Termín přezkoušení dohodne ředitelka školy se zákonným zástupcem.

Vysvědčení se budou vydávat 30. 6. 2020. Přesnější informace budou zveřejněny na webu školy.

Mgr. Pavla Nesnídalová, ředitelka školy  

Pravidla hodnocení - formát PDF