Na začátku tohoto školního roku se první stupeň zapojil do soutěže Domestos pro školy. Žáci plnili různé úkoly v pracovní, tělesné, výtvarné i hudební výchově.

Hráli si na lovce bacilů, malovali obrázky, vytvářeli nástěnky. Fotografie z těchto akcí byly odeslány do soutěže. Naše škola měla štěstí, byla spolu s dalšími mateřskými a základními školami vylosována a jako cenu jsme vyhráli tři velké krabice plné výrobků firmy Domestos, které byly předány panu školníkovi na úklid naší školy.

Za 1. stupeň ZŠ Olga Tejkalová

d

d3

d4