Po žácích 9. ročníku, kteří se v hodinách výchovy k občanství věnovali 100. výročí Ústavy ČR, se žáci 8. ročníku zaměřili v zeměpise při probírání učiva o České republice na další významné výročí, kterým bylo 170. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka.

Pracovali na vytvoření projektů o životě T. G. Masaryka, v hodině se věnovali jeho životu a pro ostatní žáky školy připravili rozhlasovou relaci, která zazněla den před tímto výročím. Své projekty prezentují všem ostatním v budově školy a umožňují jim tak společně nahlédnout do průřezu životem a prací prvního prezidenta Československa.

Tomáš Garrigue Masaryk je významná osobnost. Nesmazatelně se zapsal nejen do našich dějin, ale zásadní měrou se zasloužil o vznik a budování Československa a stal se jeho prvním prezidentem. Filosof, filolog, vysokoškolský profesor, publicista a politik se ve své době těšil velké oblibě a autoritě. Dodnes platí za vzor pro ostatní hlavy státu a za významného myslitele. Za jeho zásluhy o stát mu parlament udělil titul „Prezident Osvoboditel“.  Celkem sedmnáctkrát byl navržen na Nobelovu cenu míru.  Řád Tomáše Garrigua Masaryka patří mezi nejvyšší státní vyznamenání.

Přidali jsme se tak k řadě vzpomínkových akcí pořádaných u příležitosti tohoto výročí.

RNDr. Eva Sedláková

Foto z akce