Už několik let pravidelně navštěvovali třídy na prvním stupni Mikuláš, andělé a čerti.Všem dětem rozdávali nějaké dobroty. S touto akcí pomáhali žáci z devátých ročníků.

Bohužel v letošním roce se tato akce kvůli covidovým opatřením nemohla z bezpečnostních důvodů konat. Žáci však o nadílku nepřišli. Mikuláš, stejně jako i jinde v domácnostech, obcházel třídy už v sobotu. Pro každého žáka nadělil na okno nebo na lavici balíček s dobrotami. Nechal ve třídách též dopis, ve kterém hodnotil chování dětí ve vyučování i o přestávkách. Leckde byl dopis veden v přísném tónu, ne všude byl se vším spokojený. Žáci slíbili nápravu, ale jak napsal Mikuláš, bude je sledovat po celý rok.

Mgr. Olga Tejkalová

 mikulas 2020