středisko Jezírko – Soběšice – Lipka Brno

Žáci 1. ročníku navštívili v úterý 22. 6. středisko Jezírko v Soběšicích – ekocentrum Lipka Brno, kde byl pro ně připraven program o včelím úle.

Žáci byli rozděleni do skupin a pracovali vždy se svou lektorkou po celou dobu dopoledního programu. Na jednotlivých stanovištích se dozvěděli o vývojových stádiích včely, o druhu a produktivitě včel, o opylovačích, hmyzím hotelu, proběhla také ochutnávka včelích produktů, prohlídka včelích úlů v ochranném oděvu, ukázky včelích plástů a nářadí, které včelaři používají při péči o včelí úl a také při výrobě medu. Při pohybových aktivitách si žáci vyzkoušeli sběr pylu, zahráli si na opylovače – rychlost, obratnost, přesnost, skládali puzzle s jednotlivými stádii života včely a také poznali různé druhy včel a opylovačů pomocí obrázků, ale také pomocí přímých ukázek hmyzu.

Žáci i paní učitelky byli z náplně programu nadšeni a odnášeli si spoustu nových vědomostí, zkušeností a zážitků všemi smysly. Lektorky jednotlivých skupin byly perfektně připravené, a pokud to bude možné, naše škola je určitě znovu navštíví v rámci jiného ročníku a jiného výukového programu – nabídka je velmi pestrá průřezově všemi ročníky 1. i 2. stupně.

Fotky z akce