Lipka – Kamenná – Brno

V úterý 22. 6. 2021 žáci 3. A, B navštívili středisko Kamenná – Lipka Brno, aby zde absolvovali výukový program o včelách.

Začátek programu byl v budově na Kamenné, větší část se však odehrávala v zahradě u řeky, kde žáci byli rozděleni na tři skupiny. Každá skupina si vyzkoušela mnoho činností souvisejících s přírodou a celý program byl zaměřen nejen na včely, ale také na rozvoj environmentálního myšlení.

Na prvním stanovišti na žáky čekalo vyrábění – tvořili hmyzí hotel – potřeby – bambus, zahradnické nůžky, plechovka, sádra. Po dokončení dostali žáci slepou mapu zahrady, do které doplňovali názvy rostlin a zajímavostí (mechárium…), které se v zahradě nacházely.

Na druhém stanovišti se žáci dozvěděli všechna stádia vývoje včely, kolik druhů včel existuje, jaký je rozdíl mezi včelou medonosnou a samotářkou. Dozvěděli se, jak je která včela produktivní – kolikrát více nasbírá včela samotářka pylu než včela medonosná, také způsoby sběru pylu – na bříško nebo na nožičky do váčků - a v přímých aktivitách si zahráli sběr pylu jako oba dva druhy včel – medonosná do košíčků, samotářka – na bříško, také si vyzkoušeli, jakým způsobem královna klade vajíčka, víčkuje líheň, bochník z medu (výživa pro larvu včely), co se stane s královnou a co se líhne z vajíček oplozených a neoplozených.

Na třetím stanovišti se žáci dozvěděli zajímavosti ze zahrady – tvořili vlastní zahradu, poznali hlavní a nejšikovnější opylovače, upravovali „svou“ zahradu tak, aby zde mohli umístit, co nejvíce opylovačů, pozorovali pomocí mikroskopu motýlí křídlo, oko čmeláka, tykadlo. Zde si také zkusili vlastní pozorování pomocí kukátka – vidím jako včela, tedy jeden obraz v mnoha čtverečcích, dále malý mobilní mikroskop pro pozorování květů, trav, kůry a okolních rostlin. 

Celý program byl výborně promyšlený, instruktorky žáky výborně vedly, velmi pohotově odpovídaly na všetečné otázky a stimulovaly komunikaci tak, aby se neodcházelo od tématu a žáci si mohli vyzkoušet co nejvíce činností. Jak celý program probíhal, se můžete podívat na webových stránkách naší školy ve fotogalerii. 

Z naší strany velké poděkování za profesionální přístup, flexibilitu vzhledem k nestabilnímu počasí a za výbornou organizaci celého dopoledne plného zajímavých venkovních aktivit.    

Fotky z akce