Maratonský běh je běžecký závod na vzdálenost 42,195 km. Název a délka trati se odvozují z legendy o řeckém běžci Feidippidovi, který měl po bitvě u Marathonu přinést zprávu o vítězství. Cestou ale zemřel.

My jsme tímto způsobem zpestřili tělesnou výchovu v termínu od 13. do 20. září, kdy každý žák měl možnost přispět svoji troškou do mlýna. Využíval svých schopností, abychom společně dosáhli co nejlepšího času.  Děti měly možnost pocítit, že jsou nedílnou součástí celku a rozvíjet v sobě charakterové vlastnosti potřebné pro týmovou práci, jako jsou: hra fair-play, projevování radosti z úspěchů celého družstva, prožívání svých emocí, omluvení se při jejich nezvládnutí, překonávání přiměřených obtíží, přijímání pochvaly i kritiky. Vytváříme si tak přátelské a podpůrné prostředí navzájem. Čtyřicet dva kilometrů jsme zdolali za 165,3 minuty.

Za kolektiv 1. stupně zpracovala Mgr. Eva Růžičková

Fotky z akce