Návštěva Domu přírody Moravského krasu ve středu 3. listopadu byla zpestřením výuky pro žáky 3. ročníku. Předpověď počasí sice nebyla moc příznivá, ale nakonec se počasí umoudřilo a umožnilo nám pobyt i venku. Program byl zaměřen na „Tajný život zvířat Moravského krasu“.

Každá třída měla svou lektorku a v činnostech se střídaly. Děti zkoumaly, jak mohou pozorovat živočichy v přírodě. Vyzkoušely si různé metody, např. jak je bezpečně odchytnout do klecí, jak funguje fotopast, jak poznáme zvířata podle stop, zbytků trusu, kostry lebky. Venku speciálními kleštěmi sbíraly hmyz a pozorovaly ho pod lupou, zjišťovaly v encyklopediích jeho název. Zajímavá byla hra na ornitologa. Poslouchaly zvuky ptáků a snažily se je přiřadit k obrázkům a jménům. Samozřejmě, že si to děti nejprve vyzkoušely s pomocí lektorky. Samy byly překvapeny, jak jim hádání pěkně šlo. Při aktivitách využívaly i znalosti z mysliveckého kroužku. Pro zpestření a oddych si ještě venku zahrály pohybové hry.

Při odjezdu bylo dětem slíbeno, že se do Domu přírody určitě příští rok opět podívají.

Za 3. ročníky Mgr. Alena Orlická

Fotky z akce