Mezi nejoblíbenější mazlíčky, podle žáků 1. stupně, patří vedle psů i kočky. A právě kočky si vybral celý první stupeň jako náplň projektu.

Žáci o kočkách zjišťovali informace, psali projekty, kočky malovali, kreslili, vystřihávali, šili. Své práce žáci vystavili v přízemí školy. Velké poděkování patří paní Evě Čumové, která je aranžerským garantem celé výstavy. Velmi hodnotím, že do projektu se zapojili všichni žáci i učitelé na prvním stupni a dokázali tak, že umí vzájemně spolupracovat a táhnout za jeden provaz. Výstava byla směřována k čtvrtletním rodičovským schůzkám, aby i rodiče při návštěvě školy mohli výrobky dětí obdivovat. Bohužel schůzky se konaly on-line. Část výrobků můžete však vidět za prosklenými dveřmi u hlavního vchodu.

Mgr. Olga Tejkalová

Fotky