Hudební skladatel Leoš Janáček patří k nejvýznamnějším osobnostem Brna, a proto jsme využili nabídky brněnského TIC a ve čtvrtek 21. dubna 2022 žáci pátých a šestých tříd absolvovali výukový program O Janáčkovi a lišce.

Formou zábavné obrázkové prezentace s množstvím audio i video ukázek se děti pod vedením Mgr. Šárky Zahrádkové z TIC Brno dozvěděly více než 50 zajímavých údajů o životě a díle tohoto mezinárodně uznávaného velikána české hudby. Každý z žáků obdržel také pěkně zpracovanou brožurku, ve které jsou významné mezníky Janáčkova života ztvárněny výtvarně. Tyto informace žáci následně využili k vytvoření vlastních prezentací a pracovních listů.

Mgr. Andrea Musilová

IMG 20220421 090549