Dne 26. ledna 2023 skončilo běžné vyučování pro 52 žáků ze sedmi tříd naší školy předčasně. Hned po druhé vyučovací hodině se v doprovodu paní učitelky D. Zárubové a paní asistentky J. Šmétkové vypravili do Janáčkova divadla v Brně na operní představení Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta.

V divadle byla pro žáky přichystaná hra s QR kódy, během níž si mohli otestovat své znalosti o autorovi i díle. Díky místům v pravé části balkonu si všichni stihli alespoň na dálku prohlédnout i muzikanty ladící své nástroje v orchestřišti.

A potom už v 11:00 začalo samotné představení. Oproti běžnému členění na tři dějství, tentokrát první část opery diváka upoutala do sedadel na rovných 90 minut a po 25 minutové přestávce následovalo hodinové 2. jednání. Přestože se mezi žáky většinou objevují tací, kteří mnohdy nevydrží v klidu ani vyučovací hodinu, v brněnském vyprodaném divadle nebylo vůbec patrno, že se jednalo o školní představení. Všichni diváci byli úžasní, jejich potlesk po jednotlivých áriích, duetech a hlavně závěrečný stading ovation nebraly konce.

Snad se v blízké době objeví v nabídce divadla pro školy další  hezký kus. O návštěvu operního představení byl mezi žáky veliký zájem, ale na spoustu už nevybyly vstupenky. Doufejme, že se podaří napodruhé uspokojit všechny.

Mgr. Dagmar Zárubová