V předposledním lednovém týdnu, 19. a 20. ledna 2023, navštívil naši školu pan Josef Beneš, autor knih pro děti Meďan a Koumen na planetě pupkáčů a Meďan a Koumen na zatopené planetě.

Díky videoreportáži jsme se v úvodní části besedy přenesli do tiskárny a následně do knihařství. Děti tak mohly reálně vidět jednotlivé kroky potřebné ke vzniku knihy. Pan Beneš dokument komentoval a zároveň doplňoval ukázkami knihy v různých stádiích výroby. Žáky určitě zaujalo množství strojů a zejména lidské práce, které jsou k vyrobení knihy potřeba. Neméně zajímavým zjištěním bylo, že výroba jednoho vydání knihy může trvat až 4 týdny.

Jenže! Aby kniha mohla vzniknout, je v první řadě potřeba, aby měl spisovatel nápad, o čem a o kom by kniha měla být. A tak během druhé části besedy pan Beneš dětem představil svoji knihu Meďan a Koumen na planetě pupkáčů a vyprávěl o tom, proč vlastně začal psát a jak se v jeho hlavě zrodili dva kamarádi – vynálezce Koumen a stavitel Meďan, kteří vymysleli a sestrojili stroj, který vás během okamžiku teleportuje třeba na jinou planetu, na které můžete potkat třeba veleještěry a zažít báječná dobrodružství. Pan Beneš také nezapomněl zmínit svoji spolupráci s ilustrátorkou, která děj knihy doprovodila výstižnými ilustracemi, které si děti mohly prohlédnout. Zároveň pan Beneš trpělivě, upřímně a otevřeně odpovídal na leckdy všetečné dotazy dětí, např. kolik textu vymyslí a napíše za jeden den….

Závěrečná část byla věnovaná autorskému čtení, během kterého pan Beneš dokázal všechny posluchače vtáhnout do děje knihy.

A jaké by to bylo setkání s autorem knih, kdyby posluchači neměli možnost knihu si zakoupit a nechat si ji podepsat přímo od autora. A tak si některé děti z besedy odnesly nejen plno zajímavých informací, ale také knihu, která jim bude příjemné setkání připomínat.

Za kolektiv učitelek 1. stupně Mgr. Andrea Musilová