V úterý 30. května vyrazili žáci obou třetích tříd na exkurzi do Boskovic.

První částí programu byla návštěva Muzea regionu Boskovicka. Zde jsme se mohli seznámit s životem v dávnověku na území našeho kraje. Dozvěděli jsme se o tom, jak malíř Petr Modlitba tvořil obrazy pravěkých rostlin a živočichů podle skutečně nalezených pravěkých artefaktů a samozřejmě jsme se ocitli v říši přesliček a plavuní, dinosaurů, tetanurů či trilobitů, které malíř věrně vyobrazil a jehož díla bohatě zdobila všechny místnosti výstavy. Některé z živočichů jsme měli možnost vidět a vzít si i do rukou jejich prostorové modely, vytvořené díky nejnovějším technologiím – například 3D tisku. Celá výstava je koncipována interaktivně, takže po společném úvodu a výkladu si děti mohly tvořit svoje obrazy plné právě pravěkých tvorů. Někteří žáci se pustili do práce archeologů a opatrně v písku odkrývali kosterní pozůstatky.

Druhou část našeho pobytu v muzeu jsme strávili v interaktivní dílně, která je součástí stálé expozice muzea. Zde si děti prakticky vyzkoušely různá historická řemesla od tkaní, tepání mědi za studena, přes mletí obilí v žernovu, psaní husím brkem až třeba po psaní na starém psacím stroji. Všechny exponáty byly určeny k přímému použití a tak velké nadšení sklidila sbírka historických kostýmů, díky kterým se naši žáci změnili v princezny, rytíře, mnichy a mnozí byli často opravdu k nepoznání.

Z hraběcí rezidence v ulici Hradní, ve které se muzeum nachází jsme se po skončení programu a nákupu drobných suvenýrů vydali krátkou vycházkou přes boskovické Masarykovo náměstí až ke kinu Panorama, kde jsme měli objednané promítání filmu Planeta Praha, díky kterému jsme se vydali na výpravu do betonové džungle našeho hlavního města. Překvapilo nás, kolik zvířecích sousedů zde žije v těsné blízkosti pražských občanů. Sledovali jsme každodenní dobrodružství majestátních muflonů, kteří žijí v areálu Thomayerovy nemocnice, slípky zelenonohé hnízdící v bubenečské odkalovací čističce nebo třeba myšici křovinnou, která se zabydlela přímo v areálu Nového židovského hřbitova…  Poznali jsme i další živočichy, kteří našli svoje útočiště v různých pražských čtvrtích – třeba v samém srdci Prahy, na Petříně má své exkluzivní domoviště plch velký, jiní živočichové dokonce využívají blízkost a péči lidí a tak třeba volavky popelavé se chodí tajně přiživovat do trojské ZOO.. Velmi zajímavým zjištěním pro všechny bylo, že díky nezamrzající Vltavě dnes někteří stěhovaví ptáci dokonce přestali migrovat na jih a také jejich těla se přizpůsobují celoročnímu pobytu ve městě. Filmem jsme si tak příjemně doplnili představu o neustálé evoluci živé přírody, kterou jsme měli možnost poznat právě díky výstavě v muzeu.

Věříme, že se dětem poznávací výlet líbil a doufáme, že mnohé zážitky využijeme zejména při výuce předmětu Člověk a svět.

Za učitelky a žáky 3. tříd Mgr. Andrea Musilová

 Fotogalerie