Již tradičně se v měsíci říjnu koná Týden knihoven, proto jsme i v letošním školním roce jsme využili nabídku paní knihovnice Libichové a navštívili jsme Knihovnu městyse Lysice.

Přímo v knihovně se tak zejména mladší děti pod vedením paní knihovnice dozvěděly, jak jsou v knihovně rozlišeny knihy pro malé i větší čtenáře, starší školáci si pak připomněli rozdělení literatury na poezii, prózu a naučnou literaturu. Všichni si také vyzkoušeli orientaci v knihovně – najít knihy určené pro daný věk čtenářů a také podle žánrů. Podle barevných štítků na hřbetech knih či podle abecedy si pak mohl každý zkusit najít konkrétní knihu.

Jednotlivé besedy byly tematicky zaměřené podle věku žáků od pohádek přes bajky a příběhy o zvířátkách, detektivní příběhy s dětskými hrdiny a poezii až po dobrodružnou a fantasy literaturu. Paní knihovnice měla ke každému tématu připraveny knihy, ze kterých nám četla ukázky, vedla s dětmi řízenou diskuzi a měla pro nás připraveny křížovky, kvízy, hádanky a nápady k výtvarnému tvoření.

Během závěrečné části se všichni mohli podle svého zájmu začíst do nabízených knih a časopisů nebo si zahrát deskové a společenské hry, které má také dětské oddělení lysické knihovny v nabídce k zapůjčení.

Přiložené fotografie jistě svědčí o tom, že návštěva knihovny děti zaujala a program je bavil. Zároveň věříme, že tato akce podpořila u našich žáků budování vztahu k vlastní četbě a děkujeme  paní knihovnici za vstřícnost a čas, který školákům věnovala.

Za kolektiv učitelek 1. stupně Mgr. Andrea Musilová

Fotogalerie