Komise společenskovědních předmětů uspořádala u příležitosti 100. výročí vzniku republiky výstavu předmětů vztahujících se k naší minulosti. Expozice se skládá z mnoha věcí, které se už v dnešní době nepoužívají, a tudíž mnohé děti ani neví, jak se nazývají či k čemu vlastně sloužily.

Vystavené exponáty jsme získali zapůjčením od rodičů, prarodičů i příbuzných našich žáků, zapojili se však i kolegové z pedagogického sboru. Vznikla tak velmi zajímavá expozice starých knih a tiskovin, fotografií, osobních dokumentů, fotoaparátů, oděvních doplňků i věcí pro osobní potřebu, která je umístěna v osvětlených vitrínách 2. patra. Ve dvou výklencích chodby jsou pak naaranžovány větší předměty, např. svatební šaty (z roku 1946), kočárek, stará hasičská výbava, pomůcky na „zabíjačku“, školní pomůcky, psací a šicí stroje.

Mnohokrát děkujeme všem, kdo nám exponáty zapůjčili, a srdečně zveme rodiče i veřejnost na prohlídku výstavy. V pátek 7. prosince 2018, v době konání Vánočního jarmarku 1. stupně, bude expozice otevřena od 14.00 do 16.00 hodin.