Praha – Lidice – Terezín

V letošním roce již po šestnácté se ve dnech 25. – 26. října 2018 uskutečnila dvoudenní literárně-historická exkurze 9. ročníku do Lidic, Terezína a Prahy.

Letošní 9. ročník navštěvuje celkem 62 žáků, a proto jsme nemuseli mít obavy z naplnění autobusu. Pro účast na exkurzi bylo tedy rozhodující, kdy žák přinesl potvrzenou přihlášku od rodičů. Vzhledem k onemocnění některých přihlášených žáků nakonec mohli jet i náhradníci. Na exkurzi tak vyrazilo 46 žáků s 3 pedagogy, což je plně obsazený autobus.

Program začal ve čtvrtek v šest hodin ráno, kdy jsme se usadili do autobusu ZEAS Lysice a s panem řidičem Chromým vyrazili ku Praze. Naše cesta probíhala naprosto bezproblémově, dokonce jsme stihli i krátkou občerstvovací přestávku.

První den exkurze je zaměřen na období 2. světové války, proto jsou první zastávkou Lidice. Nejdříve jsme si prohlédli lidické muzeum, jehož součástí jsou videozáznamy a rozhovory s lidickými ženami nebo dětmi, které se po válce vrátily, což na posluchače působí velmi emotivně. Následovala procházka pietním místem s paní průvodkyní, jež nás dopodrobna seznámila s tím, co bylo důvodem tragických událostí a proč musely být Lidice vypáleny.

Dále naše cesta vedla do Terezína, kde míváme objednánu prohlídku Malé pevnosti. Tyto prostory sloužily během první i druhé světové války jako vězení. V původním místním kině jsme si nechali pustit filmový dokument o historii Terezína, jehož součástí je i torzo nacistické propagandy, kterou nacisté natočili pro Červený kříž, aby dokázali, jak „hezky“ se starají o své židovské spoluobčany. Téma okupace a židovského holocaustu jsme pro tento den zakončili návštěvou Muzea terezínského ghetta, původně Magdeburských kasáren, kde je instalována výstava hudebních, výtvarných i literárních děl Židů shromažďovaných v Terezíně, velmi působivá je i ukázka zařízeného pokoje z tehdejší doby.

První den končil přejezdem do Prahy. Ubytováni jsme tentokrát byli v hostelu Kolbenka, který nám nabídl pěkné ubytování za velmi slušnou cenu. Většina pokojů po 4 nebo 5 lůžkách měla vlastní sociální zařízení, jen dva pokoje v suterénu se musely o sociální zařízení podělit. Výhodou tohoto ubytování byla i krátká vzdálenost od stanice metra, neboť jako obvykle jsme krátce po ubytování vyrazili na prohlídku večerní Prahy s nezbytným rozchodem na Václavském náměstí, aby si žáci mohli nakoupit občerstvení. Stejným způsobem jsme se vrátili zpět a vyhlásili večerku. Vzhledem k tomu, že zde platí poměrně přísná pravidla týkající se nočního klidu, bylo třeba je respektovat.

I druhý den zahajujeme poměrně časně. Z hostelu jsme odjížděli již před 8. hodinou.  Autobus nás převezl na vltavské nábřeží, odkud je to kousek do Židovského Města. Tady jsme měli domluvenu prohlídku s průvodci. Téměř dvouhodinová prohlídka je poměrně náročná, neboť zahrnuje návštěvu synagog a židovského hřbitova. Žáci se tedy musí přesouvat z místa na místo a vnímat množství fakt a dat, program jim má poskytnout bližší informace o židovském náboženství, historii a kultuře, samozřejmě se zde objeví i zmínky o holocaustu, a tak se navazuje na první den exkurze.

Po té, co se obě naše skupiny opět sešly před Španělskou synagogou, vyrazili jsme na Staroměstské náměstí, kde následovala krátká obědová přestávka. 

Na 13. hodinu jsme měli rezervovánu prohlídku Národního divadla. Opět jsme se rozdělili do dvou menších skupin, kterých se ujali dva starší pánové, coby průvodci, a povídali nám o historii stavby divadla. Během hodiny s námi prošli všechny důležité části budovy včetně horní terasy, z níž je při dobré viditelnosti pěkný pohled na Prahu. Chvíli jsme tak obdivovali panorama Prahy s významnými stavbami – Petřínskou rozhlednou, Karlovým mostem, chrámem sv. Mikuláše atd.

Po skončení prohlídky jsme se rychle přesouvali přes Karlův most, Malostranské náměstí a Nerudovu ulici na Hradčanské náměstí, výměnu stráže jsme letos krásně stihli. Do areálu Hradu jsme pak museli projít přes detektor, což je bezpečnostní opatření, a pro některé, jak se zdálo, to byl největší zážitek z Prahy. Navštívili jsme katedrálu sv.Víta, prošli jsme všechna hradní nádvoří až k barbakánu, odkud je pěkná vyhlídka na Prahu. Stejnou cestou jsme se pak vraceli, abychom na Pohořelci nastoupili do našeho autobusu.

Tečkou celé exkurze je vždy zastávka na Vyšehradě, kam přejedeme autobusem. Tentokrát byly však na trase přes Prahu dopravní problémy a my dorazili na místo poměrně pozdě. Přes Táborskou a Leopoldovu bránu jsme prošli pěšky k rotundě sv. Martina, abychom dorazili na vyšehradský hřbitov se Slavínem. Zde jsme bohužel narazili na zavřenou bránu hřbitova, a tak žáci neměli možnost na vlastní oči vidět hroby takových slavných osobností, jako je Božena Němcová, Jan Neruda, Karel Hynek Mácha nebo Karel Čapek. Náhradou nám mohl být zážitek s filmovým štábem ČT, který tu natáčel jeden z dílů seriálu Lynč.

Po splnění posledních úkolů jsme se mohli vydat na zpáteční cestu. I na dálnici z Prahy jsme v letošním roce na potíže s dopravou narazili. Na trase se zřejmě stala nějaká dopravní nehoda, což značně omezilo provoz, zastávka tak musela být opravdu krátká a do Lysic jsme přijeli později než obvykle.

Počasí nám během exkurze docela přálo, nepršelo, ani nebyla velká zima. Na chování žáků si rovněž nemůžeme stěžovat. Bez reptání naslouchali výkladům, zajímali se o přednášenou problematiku, respektovali pokyny učitelů a během cest autobusem se chovali dobře. Je samozřejmé, že museli být po všech těch zážitcích velmi unavení a možná i pod náporem smutných a tragických informací zdeptaní. Naštěstí následovaly po našem příjezdu podzimní prázdniny, kdy mohli všichni zrelaxovat a vše „strávit“.

Program exkurze doplňuje zejména učivo dějepisu, literatury a výchovy k občanství 9. ročníku, případně ročníků předcházejících, ale dotýká se i dalších školních předmětů. U všech vyjmenovaných programů spojených s výkladem žáci vypracovávali pracovní listy, které byly následně zařazeny do výuky a vyhodnoceny.

Jsme si vědomi, že reálné zážitky žákům nic nenahradí, proto bychom rádi v tradici exkurze i nadále pokračovali. Věříme, že stejně jako v letošním roce i v těch následujících si žáci uvědomí, že takovéto akce nejsou běžné na jiných základních, a dokonce ani středních školách, a že i rodiče, přestože se jedná o docela velký finanční výdaj, tuto akci podpoří.

Simona Kyánková, Martina Čumová
organizátorky exkurze

Fotky z akce

praha 2