Na naší škole proběhlo 27. listopadu 2018 okresní kolo soutěže Bible a my. Tuto soutěž vyhlašuje Základní škola Marušky Kudeříkové Strážnice, soutěž je stejně jako jiné školní soutěže a olympiády zaštítěna MŠMT a jejím úkolem je podnítit zájem dětí o Bibli a historii spojenou s křesťanstvím. Letos se jednalo již o 26. ročník.

 

Okresnímu kolu předcházela školní kola. V Lysicích se pod vedením pana faráře a paní katechetky J. Komprdové připravovali žáci k soutěži ve třech kategoriích (od 4. do 9. třídy), z nichž pak po napsání testů školního kola do okresního kola postoupili vždy 3 žáci s nejlepšími výsledky. 

V okresním kole se sešlo 47 soutěžících ze základních škol Lysice, Kunštát, Boskovice, Drnovice, Rájec – Jestřebí, Ráječko, Doubravice, Blansko a víceletých gymnázií Boskovice a Blansko, celkem tedy z 10 škol, což je o 3 školy více než v loňském roce (navíc se ze dvou škol těsně před konáním okresního kola omluvili).  Je vidět, že se povědomí o této soutěži šíří, čemuž jsme samozřejmě rádi, zejména v době, kdy není mnoho dětí, které chtějí dělat něco navíc a ukazovat, že něco umí.

Samotná soutěž sestává ze znalostního testu, kde během 30 minut musí soutěžící prokázat velmi dobré znalosti nejen bible, ale i historie. Do finále pak v každé kategorii postoupí jen 6 soutěžících s nejlepším bodovým ziskem z testu. Zde už musí každý projevit kromě znalostí i pohotovost a schopnost orientovat se a pracovat s biblickým atlasem a biblí. Výkony soutěžících hodnotí porota složená z učitelů nebo katechetů účastnících se škol, předsedou poroty byl stejně jako vloni lysický pan farář Michal Cvingráf. Finálové kolo rozhodlo o dvou postupujících do ústředního kola soutěže, které se uskuteční 22. března 2019 na Biskupském gymnáziu v Brně.

Všichni soutěžící dostali malou sladkou odměnu, finalisté drobné dárky a vítězové pak diplomy a knihy. Odměny za soutěž sponzorovala MUDr. Marie Ryzí, která se již po mnoho let podílí na organizaci či na propagaci soutěže.

Výsledková listina:

I. kategorie

 1. místo Dominik Musil - ZŠ Ráječko
 2. místo Marie Davidová - ZŠ a MŠ Kunštát
 3. místo Jakub Kašpar - ZŠ E. Beneše Lysice

II. kategorie

 1. místo Klára Mojžíšková - Gymnázium Blansko
 2. místo Berenika Lepková - Gymnázium Boskovice
 3. místo Michaela Habáňová - ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí

III. kategorie

 1. místo Magdaléna Zouharová - ZŠ E. Beneše Lysice
 2. místo Michaela Trčková - ZŠ E. Beneše Lysice
 3. místo Adéla Gottwaldová - Gymnázium Blansko

IV. kategorie

 1. místo Kryštof Kintr - Gymnázium Boskovice
 2. místo Alžběta Lepková - Gymnázium Boskovice
 3. místo Anna Dočekalová - Gymnázium Boskovice

Všem soutěžícím děkuji za účast, panu faráři, paním katechetkám i učitelkám děkuji za přípravu žáků i za pomoc při organizaci okresního kola. Postupujícím žákům blahopřeji a přeji hodně štěstí v ústředním kole.

Simona Kyánková,
okresní koordinátor soutěže

Fotky z akce