Den před vysvědčením na naši školu přijela vzácná návštěva – pan Zdeněk Železný, který v rámci dvou besed představil žákům své knihy.

IMG 0427

Předvedl autorské čtení téměř ze všech knížek, které dovezl, ukázal dětem, jak kniha vzniká, jak se jmenují lidé kolem vzniku knihy a co všechno mají na starosti. Také se děti dozvěděly, co se stane, když někdo z těchto lidí udělá chybu – třeba grafik špatně naprogramuje barvy do tiskárny a další zajímavosti.

Pro žáci 3. - 5. ročníku měl připraveno autorské čtení z knihy Prapověsti naše s trochou vtipné kaše a ukázky ilustrací všech svých knih. Knihu sepsal na motivy Starých pověstí českých A. Jiráska.

Pan Železný nám zanechal ve škole spoustu knih do Informačního centra, kde si je děti mohou přečíst, či zapůjčit domů v rámci školní knihovny.

S panem Železným jsme se domluvili na společném projektu jeho tvorby, ilustrací našich dětí s podporou naší školy. Uvidíme, jak celá akce dopadne, vše je zatím v procesu jednání.

Fotky z akce