V pondělí 4. března 2019 proběhlo v naší škole školní kolo recitační soutěže 2. stupně. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií, a to 6. - 7. ročník a 8. - 9. ročník.

V 1. kategorii soutěžilo celkem 16 žáků. Druhé kategorie se pak zúčastnilo 6 soutěžících. Bohužel i v letošním roce nás postihla ve škole nějaká forma chřipky a někteří soutěžící se s ní potýkali krátce před samotnou soutěží. Přesto v obou kategoriích zazněly velmi dobře připravené texty.

Všichni vítězové obdrželi kromě diplomů i krásné knižní odměny. První dva vítězové v každé kategorii reprezentovali pak naši školu na XII. ročníku regionální soutěžní přehlídky v recitaci O lysické sluníčko a krátce nato i v okresním kole Setkání s poezií v Adamově.

Vzhledem k tomu, že je čím dál těžší žáky donutit k včasné a dobré přípravě na jakoukoliv akci, velmi si ceníme dobrovolného zájmu o přednes a věříme, že i v příštích letech nebudeme od soutěží v přednesu muset upustit. Jsme přesvědčeni, že cvičení paměti, schopnost veřejného vystupování a kultivovaného projevu patří mezi velmi důležité kompetence mladého člověka.

Výsledková listina:

I. kategorie (6. – 7. ročník)

  1. místo Štěpán Zouhar 6.A
  2. místo Edita Setničková 6.B
  3. místo Kamil Špaček 7.C

II. kategorie (8. – 9. ročník)

  1. místo Marie Nedomová 8.B
  2. místo Veronika Španělová 9.C
  3. místo Michaela Keslová 9.B

Foto z akce