V březnu se na naší škole konala soutěž ve šplhu. Celkem se do této soutěže zapojilo 70 dětí, což je o 12 více než v minulém roce. Nejvíce žáků bylo ze druhých a třetích ročníků, celkem 39 žáků.

Soutěž byla rozdělena do tří kategorií.

Kategorie 1. ročníku – šplh do ½ tyče.

Kategorie 2. – 3.ročníku – šplh do ¾ tyče.

Kategorie 4. 5. ročníku – šplh – celá tyč.

Žáci měli vždy dva pokusy, kdy se do celkového pořadí zařazoval vždy ten lepší. V každé kategorii jsme vyhodnotili tři nejlepší děvčata a tři nejlepší hochy a také absolutního vítěze – šplhače jednotlivých kategorií.

Všichni zúčastnění žáci předvedli výborné sportovní výkony, bojovali až do posledního mm tyče a nevzdali se, třebaže byli v závodu „druzí“.

Jsem moc ráda, že se do této soutěže zapojuje čím dál více dětí, protože naučit se šplhu není jen tak. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem třídním učitelkám, které děti na soutěž připravily a pomáhaly s organizací soutěže.

Jak celá soutěž v jednotlivých kategoriích dopadla, se můžete podívat v přiložené tabulce

za uč. 1.st. Z. Koláčková

Fotky z akce