Ve čtvrtek 12. března 2015 zorganizovaly p. uč. Tejkalová a p. uč. Kyánková na naší škole již VIII. ročník regionální soutěžní přehlídky v recitaci „O lysické sluníčko“.

Tato akce se stala, jak se zdá, známou v širokém okolí, neboť přijelo rekordní množství soutěžících z různých škol z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Těší nás, že některé školy projevují zájem o účast ještě dříve, než jsou rozeslány oficiální pozvánky a přihlášky. Celkem bylo přihlášeno 82 soutěžících, což bylo o více než 20 více než v předešlých letech. Měli jsme obavy, zda časově zvládneme takové množství, a jak se ukázalo, nebyly to obavy liché.

Většina letošních účastníků u nás byla již po několikáté. Sešli se nám soutěžící z 11 základních škol (Kunštát, Lomnice, Boskovice, Rájec – Jestřebí, Lipůvka, Adamov, Svitávka, Doubravice, Drnovice, nově Knínice u Boskovic a samozřejmě Lysice), aby poměřili síly v interpretaci textů.

O výkonech soutěžících rozhodovala jedenáctičlenná porota složená z pedagogů doprovázejících žáky, funkci předsedkyně poroty si vylosovala paní učitelka Staňková z Rájce-Jestřebí. Rozhodování nebylo vždy jednoduché, zejména díky časovému tlaku se porota musela vždy velmi rychle rozhodovat. V každé kategorii mohly být uděleny pouze tři ceny. Některé školy si odvážely cen více, jiné jednu a některým bohužel letošní ročník nevyšel. Velmi úspěšnou školou byla letos Lomnice, která si odvezla celkem pět cen, naše škola se však v žádném případě nemusí stydět, získali jsme totiž ocenění čtyři (viz výsledková listina).

O absolutním vítězi celé soutěže rozhodovali sami soutěžící. Tentokrát do tohoto hlasování nebyli zapojeni soutěžící z mladších kategorií, neboť si krátili náročné dopoledne ve školní družině, kde se jim věnovala p. vychovatelka Baláčová. Na základě největšího počtu hlasů zvítězila Berenika Lepková ze ZŠ Kunštát. Posluchači ocenili vtipný text a výbornou interpretaci. Krásné keramické Lysické sluníčko, které je zmíněnou hlavní cenou, pochází z dílny lysického keramika P. Tejkala. Všichni soutěžící si pak domů kromě příjemných zážitků odváželi malá keramická sluníčka, jež vyrobili členové keramického kroužku.

Velké poděkování patří městysi Lysice, který v letošním roce financoval celou akci částkou 4.000,- Kč. Za tyto peníze bylo zakoupeno občerstvení pro soutěžící i porotu, materiál na výrobu keramických sluníček a velmi pěkné knižní odměny pro všechny vítěze. Svoji podporu této akci přišel vyjádřit i starosta Lysic, Mgr. P. Dvořáček, který všechny srdečně přivítal, a dokonce přednesl ukázku básně, kterou si pamatoval ze svých školních let, a to v ruštině. Poděkování soutěžícím a ocenění jejich snahy vyjádřil i ředitel školy Z. Burýšek, který předával v závěru soutěžícím diplomy a knižní odměny.

V příštím roce musíme trošku upravit pravidla pro účast na přehlídce s ohledem na výše zmíněný časový tlak, který vznikl zejména kvůli počtu přihlášených a délce některých textů. Věřme však, že i v příštích letech bude o naši přehlídku zájem. Akcí, které podporují kulturu mluveného slova, totiž mnoho není!

Výherci jednotlivých kategorií VIII. ročníku regionální soutěže v recitaci

 I. kategorie (1. třída)

 1. místo Markéta Vachová ZŠ Kunštát
 2. místo Dominik Přikryl ZŠ Lomnice
 3. místo Adam Fleischlinger ZŠ Lysice

II. kategorie (2.-3. třída)

 1. místo Berenika Lepková ZŠ Kunštát
 2. místo Adriana Koudelková ZŠ Lomnice
 3. místo Josef Sáňka ZŠ Doubravice

III. kategorie (4.-5. třída)

 1. místo Jiří Nezval ZŠ Rájec-Jestřebí
 2. místo Filip Nezval ZŠ Adamov
 3. místo Kateřina Konečná ZŠ Lomnice

IV. kategorie (6.-7. třída)

 1. místo Marienna Klevetová ZŠ Boskovice
 2. místo Valentýna Peringerová ZŠ Lomnice
 3. místo Natálie Chytrá ZŠ Lysice, Nikola Ožvoldíková ZŠ Knínice

V. kategorie (8.-9. třída)

 1. místo Michaela Ryzí ZŠ Lysice
 2. místo Jana Brabcová ZŠ Lomnice
 3. místo Jan Včelík ZŠ Svitávka

Hlavní cena diváků Lysické sluníčko: Berenika Lepková ZŠ Kunštát