Ve středu 23. září 2022 vyrazili žáci 7. ročníku na tradiční dějepisnou exkurzi na slovanské hradiště v Mikulčicích.

V úterý 20. 9. se vydali žáci 5. ročníku na dvojprogram do Domu přírody v krásném prostředí Moravského krasu.

I letos bylo umožněno všem žákům 1. stupně navštívit zdejší kostel v Lysicích.

V tuto chvíli nejsou známa žádná nařízená opatření v souvislosti s covid-19. Přijdou-li nějaká nařízení, budeme zákonné zástupce neprodleně informovat na webových stránkách školy.

1. a 2. září budou žáci všech tříd se svými třídními učiteli a věnovat se třídnickým aktivitám.

Od pondělí 5. září vyučujeme ve všech třídách dle rozvrhu.

Již podvakrát proběhlo v tělocvičně školy slavnostní rozloučení deváťáků se základní školou formou polonézy, tedy slavnostního tance, jímž se často zahajují absolventské plesy.

Metodický pokyn MŠMT č. j.: 14514 z roku 2001 stanovil školám systém primární prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Po přijetí nového školského zákona č. 561/2004  Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání mají školy zákonnou povinnost tuto prevenci realizovat.

V pátek 24. června se učitelé a žáci naší školy utkali na sportovním poli a sehráli vzájemný přátelský zápas ve volejbalu.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)
Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.(«лекс Україна» - освіта)

Milí čtenáři, už je to zase tady! Konec školního roku se blíží a přichází prázdniny. Letošní školní rok nezačal hezky; neustále řádil koronavirus, třídy byly v karanténě a byli jsme omezeni při výuce v našich kmenových třídách.