knihovna 1

Knihovnice:

 Mgr. Alena Orlická

Kdo může knihovnu navštívit?

Knihy a časopisy si mohou půjčit všichni žáci a zaměstnanci školy.

Žáci si mohou půjčit knihu domů nebo zde strávit volno v polední přestávce, nebo když čekají na autobus. Mohou si zde také napsat domácí úkoly nebo vypracovat projekt, nebo si jen tak číst a prohlížet knížky.

V knihovně je v současné době asi 3670 knih. Zastoupena je beletrie, poezie i různé encyklopedie. Část knih tvoří společná četba do tříd pro žáky 1. i 2. stupně a povinná četba pro žáky 2. stupně. Žáci si mohou vybrat různé žánry – pohádky, příběhy o dětech, o zvířatech, dobrodružnou literaturu, detektivní příběhy, knihy plné fantazie, komiksy, bajky a pověsti, naučné knihy, básničky…

Během roku průběžně nakupujeme nové knihy s tématy, která jsou dětem v dnešní době bližší.

Půjčovní doba:

 PONDĚLÍ 11,45 – 13,00  (část 5. a 6. vyučovací hodinu)  - každý lichý týden 
 ÚTERÝ 12,20 – 13,00 (6.vyuč.hodinu) 3. hod pro učitele
 STŘEDA 12,20 – 13,00 (6.vyuč.hodinu) 2. hod pro učitele
 ĆTVRTEK zavřeno    
 PÁTEK 12,20 – 13,00 (6.vyuč.hodinu) 1. hod pro učitele