s. 252 účel prevence digitální propasti (ÚZ 33088), s. 255 účel digitální učební pomůcky (ÚZ 33087)

Národní plán obnovy - digitalizujeme školu.pdf

OP JAK 2023 – 2024, který je spolufinancován Evropskou unií a je registrován pod číslem: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005420

OP JAK 2023-2024

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO.pdf

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019274

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011639