Program Název projektu Číslo projektu Realizace Rozpočet Kč
IROP výzva 46 Infrastruktura ZŠ Lysice CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003757 do konce září 2019 10 009 181
OPVV ZŠ Lysice (Šablony I) CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004307 01.01.2017-31.12.2018 1 244 614
OPVK EU Lysice CZ.1.07/1.1.00/56.0806 01.07.2015-31.12.2015 919 174
OPVK Technické práce Lysice CZ.1.07/1.1.00/57.0738 01.09.2015-31.12.2015 204 112
OPVK Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení na využití ICT techniky a mobilních zařízení ve výuce CZ.1.07/1.3.00/51.0021 01.09.2014-31.07.2015 472 280
Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel Digitalizované přírodovědné centrum se zaměřením na pracovní činnosti ZŠ Lysice CZ.1.11/3.3.00/36.01479 01.01.2014-30.10.2014 4 314 707
Program rozvoje venkova Zefektivnění využití potenciálu školní družiny ZŠ Edvarda Beneše Lysice 13/019/41200/009/001440 01.02.2014-31.08.2014 433 392
Realizace místní rozvojové strategie Zkvalitnění podmínek sportování v Lysicích a okolí - výstavba multifunkčního hřiště 12/016/41200/009/000976/1 01.03.2013-30.08.2013 741 135
Revolvingový fond - "Příroda nás učí" Tvorba žákovského arboreta při ZŠ Edvarda Beneše Lysice - návaznost na školní naučnou stezku zámeckou oborou UR-179/2012 01.03.2013-31.05.2014 99 495
Vzdělávání pro konkurence schopnost - "EU peníze do škol" Zvýšení efektivity vzdělávání na ZŠ Lysice CZ.1.07/1.4.00/21.1615 01.09.2012-28.02.2015 2 311 666
Vzdělávání pro konkurence schopnost - "EU peníze do škol" ŠVP je napsán, a co dál, aneb změnou forem a metod práce k rozvoji klíčových kompetencí CZ.1.07/1.1.02 /02.0022  18.02.2010-30.06.2012 2 754 388